Online diskuze k virtuálním hospitacím NOVĚ

První virtuální hospitace začal projekt Kurikum G zveřejňovat na Metodickém portále v únoru roku 2010. Uživatelé Metodického portálu dostali k dispozici kromě záznamů natočených hodin a detailních informací v digifoliu i diskuzní fóra. Právě diskuze byla od počátku vnímána jako velice důležitá součást konceptu virtuálních hospitací – debaty mezi učiteli, kteří shlédli hodinu, vyučujícím a experty se vždy jevila jako jedinečná možnost, jak efekt natočených hodin zúročit.

V diskuzích k hospitacím hrají významnou roli tzv. “online diskuze”. Jde o plánované setkání s učitelem a expertem, kterého se mohou zúčastnit všichni, kdo si v danou dobu udělají čas. Online diskuze donedávna probíhaly přímo v diskuzním fóru. V jeden okamžik usedli ke svému počítačům v jednom městě moderátor, v druhém vyučující, ve třetím přizvaný odborník, ve čtvrtém a pátém a šestém a sedmém … účastníci diskuze. Jedni psali dotazy, druzí na ně odpovídali, také písemně, jak nejrychleji stihali. Bylo to pro všechny sice přínosné, nicméně namáhavé a zdlouhavé.

I učinili jsme změnu. Pořádáme teď online diskuze k natočeným hodinám jinak. Účastníci sedí opět v daný den a čas u svých počítačů, prakticky kdekoli na světě. Přesto mohou “přijít” na virtuální internetové setkání. Mohou vyučujícího, experta i moderátora slyšet, nebo dokonce i vidět! Potřebují jen mít k počítači s internetem připojené ještě bedničky, nebo sluchátka.

Na setkání poslouchají, sledují promítané materiály, komentují, ptají se. V první části dáváme prostor rozhovoru mezi statečným vyučujícím, který se nechal pro hospitaci natočit, a neméně statečným odborníkem, který je připraven okomentovat hodinu, vybrat důležité momenty a rozebrat je. V druhé části setkání věnujeme dostatečný čas právě otázkám a komentářům z pléna, které se nám po dobu diskuze shromáždily v chatu.

A tak nemusíte nikam jezdit, když se chcete podívat, jak se učí jinde, a potkat zajímavé kolegy. Jen se usadíte s kávou či čajem před monitor počítače. (Někteří prý při webinářích i žehlí! Možná vaří? Odpočívají?)

Blížící se termíny dalších online diskuzí:
8. 2. 2011 od 16.00 do 16:45 – Biologie: Osmotické jevy v buňce
16. 2. 2011 od 16.00 do 16:45 – Výchova k občanství: Práva dítěte

Podívejte se na video a pak v daný den a hodinu se setkejte s vyučujícím, odborníkem, i se svými kolegy!