Jak propagovat žákovské projekty?

Globální rozvojové vzdělávání je i o aktivním zapojení žáků a jsme pro ně v minulém roce uspořádali soutěž o nejlepší žákovskou kampaň na téma Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Úkolem všech přihlášených skupin o přibližně šesti žácích bylo vytvořit a realizovat kampaň, vybrat si mohli jakékoli téma spojené s problematikou SDGs. Žáci 2. stupňů ZŠ a SŠ se věnovali spoustě problémů, které vidí ve svém okolí. Od těch environmentálních (problematika znečištění vody, třídění odpadu, …) přes sociální (sbírky pro azylové domy, práce se seniory) až po ekonomické (osvěta o konceptu fairtrade obchodu). K uskutečnění kampaně měli žáci rozpočet na 2 500,- Kč. Učili se tedy plánovat projekt včetně práce s financemi, stanovování harmonogramu či nastavení relevantních a dosažitelných cílů. Žákovské kampaně, práce se seniory

Aby se informace o aktivitě žáků dostala i mezi širší publikum a tzv. za hranice školy, bylo důležité se věnovat i propagaci jejich aktivit. Cílem bylo, aby se žáci nebáli využít různých komunikačních prostředků a měli možnost ukázat, co pro své okolí dělají. Žáci si vyzkoušeli, že zveřejnit článek lze na webových stránkách nebo sociálních sítích školy nebo obce. Měli možnost oslovit i pracovat i s dalšími médii jako je místní TV, rozhlas či oblastní deník a sami je s nabídkou spolupráce oslovit. Žáci vytvářeli videa, plakáty, články. 

V dnešní době je ale možností, jak šířit informace velké množství a o některých z nich se měli možnost dozvědět žáci sedmé třídy z Nymburku, kteří získali hlavní cenu za vítěznou žákovskou kampaň (Revitalizace terasy Eliška) v podobě besedy s travel blogerkou Weef, která se řídí heslem Míň věcí, víc zážitků! a natáčela dokument pro projekt Banglakids.

 „Co vás v životě baví dělat?“ 

Touto větou začala Weef přednášku nabitou nejrůznějšími osobními zkušenostmi, ale i všeobecnými informacemi a radami, jak se chovat na internetu. Žáci se během přednášky dozvěděli informace o práci blogera/influencera na plný úvazek. Weef žákům na vlastních příkladech vysvětlila, jak funguje reklama na internetu nebo jakým způsobem získat finanční prostředky pro jejich žákovskou kampaň. Třída měla na konec plno dotazů a dostalo se i na selfiečka. ☺

Dozvěděli jsme se, jaké je to být influencer. Je to velmi zajímavá, ale ve skutečnosti mnohem těžší práce, než se může na první pohled zdát“, shodla se skupina žáků.

Třídní učitelka 7.A, Helena Svobodová: „Myslím si, že jim beseda hlavně dala jiný pohled na techniku, počítače, které v jejich věku jsou využívány hlavně pro počítačové hry. Zjistily, že se počítačem a internetem dá i vydělávat, šířit dobro, ale zároveň si zábavnou formou sdělily, že internet může být i nebezpečná věc, jak již bylo řečeno, každý je odpovědný sám za své činy, i za to, co napíše na internet. Jsme moc rádi za návštěvu Weef a doufám, že i jiné školy dostanou, nebo my opakovaně dostaneme, další příležitost besedovat s takto fajn lidmi.“ 

Chtěli byste něco změnit ve svém okolí, ale nevíte jak na to? V ARPOKu nyní pracujeme na tvorbě jednoduchého návodu „Jak vytvořit žákovskou kampaň“ obohaceného o již uskutečněné kampaně realizované v rámci projektu GIGS.

 

Adam Kolář

 


  

 

Global Issues – Global Subjects (GIGS) je tříletý mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno 10 vzdělávacích organizací z 9 evropských zemí. Cílí na začleňování globálních aktuálních témat do jednotlivých vyučovacích předmětů. V každé zemi jsou vybrány jiné předměty (u nás občanská výchova, český jazyk a matematika), s ohledem na místní specifika a potřeby učitelů, nicméně jeden předmět, a to matematika, je společný pro všechny zapojené země. Pokud se chcete dozvědět více o tomto projektu, navštivte naše stránky www.arpok.cz, kde naleznete i v rámci projektu vytvořené učebnice s aktivitami do zmíněných předmětů.