OneNote jako školní sešit

Zapojování mobilních zařízení do výuky, zejména pak tabletů, je jasným trendem posledních let. S rozšířením těchto zařízení ve školních lavicích se nabízí otázka, zda by mobilní zařízení jednou mohla nahradit školní sešit. A protože šedivá je teorie, ale zelený strom praxe, rozhodli jsme se s několika žáky, že tablet jako školní sešit vyzkoušíme.

Hledání aplikace

Tablet jsme měli, zbývalo zjistit, kam na něm poznámky psát. Prvním návrhem byl intuitivně Microsoft Word. Záhy jsme však přišli na to, že ačkoli jde o skvělý nástroj pro psaní dokumentů, pro poznámky z hodin se nehodí. Poučeni z nezdaru jsme hledali aplikaci, ve které bychom mohli jednoduše a přehledně zachytit strukturu vyučovacích hodin. Do výčtu požadavků jsme navíc zahrnuli multiplatformitu a možnost ukládání poznámek z aplikace přímo do cloudu. Následně jsme našli několik aplikací na tvorbu poznámek, které se pro naše potřeby hodily. Vítěze nakonec určil poslední, avšak důležitý požadavek, který nás napadl: chtěli jsme aplikaci stálou, tedy takovou aplikaci, u které máme relativní jistotu, že bude za několik let stále k dispozici. Naše volba padla na Microsoft Onenote.

OneNote

Ačkoli to někoho může překvapit, OneNote je kontinuální součástí balíku Microsoft Office již od verze 2003. K dispozici je i dotyková aplikace, a to pro všechny nejrozšířenější platformy. Členění poznámek na blok-oddíl-stránka lze použít pro členění na školní rok-předmět-hodina (určitě to ale není jediné vhodné členění). Podstatné je, že stovky či tisíce dílčích zápisků jsou členěny přehledně a rychle k nalezení, a to vše v rámci jednoho jediného souboru.

Pokud máte zřízený účet Microsoft, OneNote Vaše bloky automaticky ukládá do cloudu. Žáci i učitelé mají tak ke svým poznámkám přístup odkudkoliv, s poznámkami lze navíc pracovat i z internetového prohlížeče.

 

 

Praktické zkušenosti

Od počátku bylo mým cílem, aby výměna papíru za displej byla pro výuku přínosnou. OneNote není jen nástroj pro osobní poznámky, je silný také v oblasti spolupráce. Každý blok poznámek lze ve OneNote v reálném čase sdílet s dalšími uživateli. Žáci tak mohou spolupracovat i mimo vyučování. OneNote jsme zkoušeli na základní škole a zejména v této oblasti školství může být žádoucí, aby měl učitel ke školním sešitům svých žáků přístup. Učitel může žáky požádat, aby mu své poznámky nasdíleli, kdo ale někdy vybíral domácí úkoly, ví, že může jít o poměrně náročný proces. Existuje ale řešení, pomocí něhož lze vytvořit školní sešity s nastaveným sdílením najednou pro celou třídu. Předpokladem je mít ve škole systém Office 365, v rámci kterého nainstalujete aplikaci OneNote Class Notebook. Ta se pak sama během několika jednoduchých kroků postará o vytvoření školních sešitů pro celou třídu. Žáci do poznámek spolužáků nevidí, učitel však ano. OneNote Class Notebook navíc rovnou vytvoří místo pro sdílené předmětové materiály a místo pro spolupráci, kam mohou všichni žáci ze třídy přispívat se svými objevy a nápady.

Z osobní zkušenosti mohu říci, že právě vytvoření tohoto sdíleného „třídního prostoru“ přineslo do výuky novou kvalitu spolupráce. Žáci viděli ve sdíleném prostoru práci druhých, mohli si práci navzájem komentovat a dále rozvíjet nápady druhých. V podstatě jsme jen převedli do vyučování část principů, které žáci využívají v rámci sociálních sítí. Domnívám se, že právě to vyučování zatraktivnilo. Díky sdíleným materiálům navíc odpadla nutnost opisování a ušetřený čas se mohl věnovat procvičování látky.

Zajímavé byly i postřehy samotných žáků. Líbila se jim spolupráce v reálném čase či možnost vkládat obrázky, videa nebo fotky pořízené přímo během výuky. Jako nevýhodu zmiňovali pomalost, s jakou se na tabletu bez klávesnice píše text. I proto může být vhodné materiály žákům předpřipravit a na samotných žácích nechat např. jen doplnění či správné seřazení materiálů. Z OneNote se tak stane kombinace školního a pracovního sešitu.

Shrnutí

OneNote se nám jako elektronický školní sešit v praxi osvědčil. Jeho plná síla se projeví v možnostech pokročilého sdílení, díky nimž se z elektronické náhražky tužky a papíru promění v interaktivní nástroj komunikace a spolupráce v reálném čase. Aplikace je dnes nedílnou součástí Microsoft Office, a lze tedy reálně předpokládat, že jej žák bude moci používat od základní školy přes školu střední, příp. vysokou až po svůj profesní život.

Na úplný závěr ještě jedna potěšující informace, aplikace OneNote je pro všechny platformy zcela zdarma.

Miroslav Dvořák
ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6