Mobilní tabletová učebna z pohledu učitele

Jak již na těchto stránkách prezentovala naše paní ředitelka Mgr. Marcela Erbeková, hlavním důvodem, proč jsme se zapojili do projektu „Vzděláváme pro budoucnost,“ je to, že zapojení digitálních zařízení do běžného života dětí je nezvratné. Informační a komunikačních technologie jsou přirozenou součástí jejich života. Prostřednictvím mobilní učebny se snažíme obohatit naše společné hodiny fyziky. Mým osobním cílem je dětem ukázat, že moderní technologie je možné využít nejen ke komunikaci na sociálních sítích, k hrám, a k trávení volného času jen tak, ale hlavně k tomu, aby získaly informace, které využijí ke svému vzdělání a osobnímu růstu.
Naše společné začátky nebyly jednoduché. Než jsme dospěli k momentu, kdy se přihlásíme každý ke svému zařízení a pracujeme individuálně, každý podle svých potřeb a možností, museli jsme překonat mnoho překážek.

Nejdříve technických, pak těch, které vznikají podle slov kolegy „mezi čepicí a klávesnicí“ (mám na mysli zapomenutá hesla, zbrklost, netrpělivost). Co je dobré udělat, než se pustíte do výuky s tablety?
• zajistit si podporu vedení školy
• zajistit dobré technické zázemí, které nespočívá pouze vybavit se tablety samotnými, ale samozřejmě nutnosti je odpovídající infrastruktura
• zajistit, aby v počátečních fázích byl přítomen v hodinách IT správce
• zajistit propojenost výuky – využití dovedností práce s ICT technikou, které žáci získávají v hodinách ICT

K snížení problémů vzniklých lidským faktorem:
• využívání takových přístupových hesel, které žáci běžně používají, které jsou jim blízké, pamatovatelné, ale současně bezpečné
• učení se navzájem – všechno nové (např. Windows 8, Microsoft Office 365) jsme si názorně předvedli a vyzkoušeli prostřednictvím tabletu i interaktivní tabule
• sdílení a ověřování všech nových poznatků – prostřednictvím aplikace Acer Classroom manager, si společně sdílíme nové poznatky a informace. Sdílení probíhá všemi směry, směrem učitel-žák, žák – učitel, žák – žák.
• samozřejmostí je vzájemná spolupráce, pomoc rychlejších spolužáků těm, kteří pracují pomalejším tempem
• obrnit se trpělivostí a neustále vše opakovat

Dnes jsme ve škole ve fázi, kdy bez problémů využíváme ve výuce nejen tablety, ale jsme schopni bez problémů pracovat v části systému Microsoft Office 365, kde máme uložené nejen zadání práce, ale také všechny potřebné podklady pro každou danou hodinu od paní učitelky. Současně systém využíváme nejen k ukládání prezentací žáků na dané téma, ale i k vzájemné komunikaci. Všechny materiály jsou dostupné kdekoliv a kdykoliv všem žákům třídy, a každý může pracovat individuálně, ale současně pracujeme všichni společně. Zůstává nám více času na diskuse o daném tématu, k hledání nových informaci, k rozvoji myšlení, k učení se navzájem a praktické věci, které k fyzice patří. Po získání všech těchto zkušeností a návyků využíváme tablety již nejen ve fyzice, ale i v přírodopisu v angličtině a společným úsilím jsme mobilní učebnu úspěšně zapojili i do výuky našich třeťáků.

Ildikó Šalamova,
Zástupkyně ředitelky a učitelka fyziky, ZŠ Mnichovice