Co spojuje školy v projektu Vzděláváme pro budoucnost?

Když jsem zvažoval, zda přijmout nabídku spolupracovat se čtyřmi školami zapojenými do projektu společnosti Microsoft Vzděláváme pro budoucnost, očekával jsem, že budu mít možnost z první ruky a přímo v pedagogické praxi pozorovat, jak zavádění dotykových zařízení do výuky ve školách probíhá. Po několika měsících již vím, že se mi dostává daleko zajímavějšího a plastičtějšího pohledu, nežli jsem si dovedl na začátku představit.

Čím dál, tím více jsem přesvědčen, že spolupráce mezi státem, veřejnými školami a nadnárodními společnostmi je značně důležitá. Mnohé nadnárodní společnosti mají více prostředků, vlivu a moci, nežli mnohé vlády, jejich produkty a služby významně formují naše životy. Společenskou zodpovědnost firem musíme být schopni nejen vyžadovat, ale i vhodně, ku prospěchu všech využívat.

Právě společnost Microsoft, ač to o ní možná ví v Česku málokdo, významně v celosvětovém měřítku investovala v posledních letech do pedagogického výzkumu. Díky tomu má skvělé poznatky pro začleňování digitálních technologií do školního vzdělávání. Sám jsem se o tom měl možnost přesvědčit například na Partners in Learning 2012 Global Forum konaném před rokem v Praze. Školy, které jsou zapojené do projektu Vzděláváme pro budoucnost (viz minulý příspěvek tohoto blogu) nepatří v několika ohledech k „průměrným“ školám. Liší se různou předchozí zkušeností s integrací technologií do vzdělávání i plánovaným scénářem využívání dotykových zařízení, vykazují ale jeden společný atribut: všechny čtyři mají ředitelku či ředitele, který spatřuje v technologiích prostředek změny současného vzdělávání a chtějí v tomto směru sami něco nového zkoušet. Právě schopnost řízení změny a chuť experimentovat a zkoušet nové způsoby vzdělávání dnes rozděluje nemnoho inovativních škol od těch tradičních.

Jsme na začátku projektu, který by měl být zajímavý primárně pro zúčastněné školy. Mojí ambicí je, aby postupy a okolnost průběhu zavádění a využívání dotykových počítačů do výuky nezůstaly pouze prožitou zkušeností čtyř ředitelů, několika učitelů a desítek žáků. Společně s Národním ústavem pro vzdělávání se pokusíme příklady dobré praxe a zajímavá zjištění zprostředkovat nejen společnosti Microsoft, ale především dalším školám a ředitelům, kteří sledují svět očima otevřenýma a nebojí se nových výzev.

Ondřej Neumajer