Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Pedagogický lexikon aneb informace u zdroje

Pedagogický lexikon ve WIKI toho času skýtá pro zájemce téměř dvě stovky hesel a informací k nim. Hesla tvoří velká skupina lidí a do tvorby hesel je možné se kdykoliv zapojit. V Pedagogickém lexikonu nejde o kvantitu, ale o kvalitu. I z toho důvodu má pedagogický lexikon svůj garantovaný program pro hesla, která splňují požadavky na jejich tvorbu. Pokud má být heslo garantováno, musí splňovat podmínky, které zaručující jeho obsahovou validitu a reliabilitu. Validita a reliabilita hesel je garantována předně osobou autora nebo týmu autorů, kteří heslo vytvořili a jsou v dané oblasti uznávanými odborníky. Druhým kritériem je dostatečné množství citací a řádným odkazováním na další informační zdroje. Více zde.

Dovolím si v tomto vstupu poukázat na jeden z okruhů témat. Jedná se o témata ze speciální pedagogiky a hesla s ní souvisejících, která můžete v lexikonu dohledat, stejně jako je můžete pomoci dotvářet.

V lexikonu má místo výklad speciální pedagogiky jako takové, stejně jako její jednotlivé obory. Etopedie, Logopedie, Oftalmopedie a další. Velkou skupinu hesel v lexikonu tvoří SPU.  Lexikon nabízí k prostudování souhrnného hesla Specifické poruchy učení, stejně jako podhesel jako jsou Dyslexie, Dysortografie, Dysgrafie, Dyskalkulie, Dyspraxie, Dyspinxie, Dysmúzie atd.

Za povšimnutí jistě stojí garantovaná hesla autorky Lucie Knotové, jako je Autismus: Poruchy autistického spektra, DMO – Dětská mozková obrna, Downův syndrom a další. Tato hesla jsou velmi vyčerpávajícím způsobem zpracována a jejich přínosem je návaznost na speciální pedagogiku. Lexikon díky těmto heslům provazuje pedagogiku s dalšími vědními obory, které jsou z hlediska vzdělávání žáků a náhledem na jejich problémy velmi důležité.

Pokud máte jakýkoliv podnět nebo komentář k těmto heslům, neváhejte je do lexikonu vložit – ať se již jedná o vlastní příklad z praxe, či informaci z literatury. Mnoho učitelů má vlastní náhled na problematiku vzdělávání žáků s různými druhy znevýhodnění. Právě pro ně je tu možnost začít diskuzi přímo pod heslem. Pokud se hesla vyčerpávajícím způsobem rozšíří, budou přínosem nejen pro nás učitele, ale i široké veřejnosti. Celý tým WIKI (ale i učitelé hledající informace) velmi ocení, pokud se s námi budete podílet na tvorbě hesel, ať již jako autoři doplňujících informací nebo tvůrci hesel nových.