Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nej… z měsíce listopadu

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc listopad.

To nejzajímavější z modulu Články

Různá pojetí školních blogů, autor: Ludmila Kovaříková

Článek popisuje několik pohledů na možný obsah žákovských blogů a práci s nimi.

Rozvoj digitální gramotnosti v tělesné výchově, autor: PaedDr. Jan Tupý

Tělesná výchova je vyučovací předmět, který rozvíjí především pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost, a na nepohybové činnosti „není čas“. Přesto (nebo právě proto) i do tělesné výchovy pronikají digitální technologie a umožňují rozvíjet digitální gramotnost, jsou vhodné pro motivaci žáků a pochopitelně i pro rozvoj pohybové gramotnosti.

Tvorba interaktivního herbáře, autor: Lucie Tůmová

Článek se zabývá tvorbou interaktivního herbáře, který tvořili žáci 4. tříd základní školy. Tento herbář tvořili pomocí bezplatné mobilní aplikace PlantNet. V rámci dvou vyučovacích hodin se žáci s učitelem odebrali k venkovní exkurzi, přičemž pomocí mobilní aplikace poznávali rostliny v okolí školní budovy. Tato aplikace jim umožnila rostliny pojmenovat a uložit si je do telefonu. V příloze je ukázka dané mobilní aplikace PlantNet.

To nejzajímavější z modulu DUM

Zájmena on-line pro 5. ročník, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál obsahuje sérii digitálních pracovních listů k vyvození a procvičení učiva o zájmenech. Žák se naučí a procvičí určování druhů, rozdíl mezi vztažnými a tázacími zájmeny, naučí se používat MNĚ/MĚ a SEBOU/S SEBOU. Digitální listy byly využívány a vytvořeny při distančním vzdělávání (březen–květen 2020 po uzavření škol) v prostředí Google formulářů. Tento materiál může sloužit k inspiraci pro tvorbu v tomto prostředí či k využití v hodině se zapojením ICT technologií. List mohou žáci zpracovávat na tabletu nebo telefonu či na PC.

K baroku, autor: Mgr. Marcela Svejkovská 

Žáci hledají cestu k baroku prostřednictvím krátkých videí, hledáním klíčových slov, přemýšlením nad pravdivostí hypotéz, dramatizací, diskuzí.

Kvádr – doplňovačka, autor: Mgr. Radomír Macháň

Procvičení získaných základních znalostí a návazných dovedností převodů jednotek a výpočtů s krychlí a kvádrem. Doplňování chybějících údajů do textu s využitím QR kódů. Kombinace rozvíjení čtenářské, matematické i digitální gramotnosti.

Nové záznamy webinářů

Jak podpořit třídu, aby byla fungujícím týmem?

V rámci webináře se budeme zabývat otázkami: Proč je dobré ze třídy vytvořit fungující tým? A jak toho můžeme docílit?

Poruchy řeči u dětí v předškolním a mladším školním věku

Poruchy řeči provází celou řadu dětí v předškolním i školním věku. Webinář by měl účastníkům nabídnout ucelený přehled o jednotlivých poruchách řeči tak, aby ve svých praxích mohli tyto poznatky efektivně uplatnit.

Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve škole i doma

Webinář se věnuje komplexní podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičů a pedagogických pracovníků, kteří s nimi na školách pracují.

Jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků na 1. stupni

Učitel na 1. stupni ZŠ není sice logoped, ale i tak by mohl pomoci dětem, které mají problémy s řečí. Jak? Návody a tipy naleznete v tomto webináři.