ONLINE SETKÁNÍ: Jak podpořit třídu, aby byla fungujícím týmem? | 25. 11. 2020 od 20:00

Mgr. Jiří Hruška nás již provedl formativním hodnocením, skupinovou prací, motivací. Jaké rady má přichystané pro tvorbu třídy jako týmu?

Anotace setkání:

V rámci webináře se budeme zabývat otázkami: Proč je dobré ze třídy vytvořit fungující tým? A jak toho můžeme docílit? Obsah webináře je rozdělen na čtyři části:

  1. Přípravná fáze: Aktivity zaměřené na poznávání žáků, rozvoj spolupráce, komunikace a tolerance, na rozvoj diskusních dovedností a rozvoj empatie a důvěry ap.
  2. Zahajovací fáze: Zahájení školního je pak spojeno zejména s tvorbou třídních pravidel, celoročního plánu a kritérií hodnocení celoroční práce týmu.
  3. Průběžná/realizační fáze: V průběhu školního roku se zájem soustředí podle potřeb na rozvoj klíčových kompetencí, práci se žákovskými portfolii, průběžné vyhodnocování dodržování třídních pravidel, krátkodobými plány a jejich vyhodnocování, ev. i na realizaci dlouhodobých projektů.
  4. Evaluační fáze: Na konci školního roku by mělo dojít k vyhodnocení celoroční práce na základě předem nastavených kritérií a hledání optimálních cest pro příští období.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

Setkání je ZDARMA. 

Lektor:

Mgr. Jiří Hruška – učitel, facilitátor, mentor, lektor. http://jiri_hruska.sweb.cz.

Užitečné odkazy:


Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte 
Otvíráme 15 minut před začátkem (počet účastníků je omezen, proto přijďte včas)! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz). 

 

Potřebujete:

  • počítač připojený na internet,
  • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem). 

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpovědí.

Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti! 

Těšíme se na vás!