Nej… z měsíce října

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc říjen.

To nejzajímavější z modulu Články

Lokální problémy pohledem komiksu, autor: Vanda Vaníčková

Vzdělávací aktivita Lokální problémy pohledem komiksu představuje komplexně zaměřenou tvůrčí žákovskou činnost. Propojuje společenskovědní tematiku lokálních problémů (vyhledání, popis, analýza, návrh řešení) a využívání digitálních technologií k tvůrčí práci. Komiks, populární literární žánr, je atraktivní a motivační forma žákovského zapojení do společenského dění kolem sebe. Komiks zároveň svou vizualizací dodává vybraným problémům „tvář“, čímž mimo jiné i cílí na emoce žáků a ztotožnění se s příběhem. Činnost podporuje rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti, učí žáky spolupráci v rámci skupiny a plánování vlastní práce a dílčích kroků zadaného úkolu.

Fotíme Česko se žáky, autor: Jaroslav Mašek

Představení projektu Fotíme Česko a jeho možnosti realizace se žáky, ať ve škole, nebo mimo ni.

Tvoříme vlastní květináč pomocí videonávodu, autor: Lucie Tůmová

Článek se zaměřuje na tvorbu vlastního květináče prostřednictvím digitálních technologií v podobě videonávodu na internetovém serveru youtube.com. Podle tohoto návodu dokáží pracovat i žáci 1. stupně ZŠ, jelikož je video natočeno dvěma youtuberkami a hovoří k žákům jazykem, který jim je blízký.

To nejzajímavější z modulu DUM

Zvířata v QR kódech, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 8 obrázků zvířat a k nim 8 vět o zvířatech zašifrovaných v QR kódu. Děti mají za pomocí čtečky, mobilu či tabletu přiřadit k obrázku zvířete správný QR kód.

Věková struktura obyvatelstva, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Prezentace je určena pro studenty gymnázia, je zaměřena na práci se statistickými daty, vyhledáváním informací na internetu a práci se základními kartografickými metodami.

Napěťové děliče, frekvenčně nezávislé a závislé – interaktivní webová stránka, autor: Ing. Jitka Vlčková

Materiál obsahuje schéma odporového děliče a RC článku typu dolní propust jako příklad frekvenčně nezávislého a frekvenčně závislého děliče. Změnou parametrů dojde k přepočítání výstupního napětí, vše je interaktivní. Schéma je příkladem využití digitálních technologií ve výuce elektrotechniky.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Motivace a motivátory

Na tomto webináři budeme společně řešit, jak motivovat žáky k učení. Účastník by měl rozeznat vnější a vnitřní motivaci vč. toho, co přinášejí. Společně budeme hledat příležitosti směrem k vnitřní motivaci žáků. Budeme hledat, co rozvíjí smysluplnost učení, jak zajistit, aby si žáci mohli vybírat, jak organizovat skupinovou a kooperativní výuku a jak poskytovat účinnou zpětnou vazbu.

Jak podpořit dítě s problémy v učení a chování ve škole – očima dítěte, rodiče i pedagoga

Cílem tohoto setkání je zprostředkovat účastníkům zkušenosti pedagoga a zároveň psychoterapeuta pracujícího s dětmi s problémy v učení a chování ve škole, dále podělit se o možnosti podpory dětí s problémy v učení a chování, které se v praxi ukázaly jako funkční. Webinář se rovněž snaží doplnit pohled pedagoga a psychoterapeuta o pohled rodiče „problémového dítěte“ a i dítěte samotného.