Webinář APIV A – Jak podpořit žáka s ADHD limitovaného oslabenými exekutivními funkcemi | 20. 10. 2020 od 18:00

Oslabené exekutivní funkce bývají pro žáka s ADHD významným problémem omezujícím nejen jeho školní úspěšnost. Po přiblížení podstaty exekutivních funkcí se budeme zabývat nástroji umožňujícími je alespoň do určité míry stimulovat a posilovat. Lektorka: PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Anotace: 

ADHD je neurovývojový syndrom mj. charakteristický narušením mozkových oblastí souvisejících s odpovídajícím fungováním exekutivních funkcí. Exekutivní funkce stojí za plánováním člověka, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti, kvalitou pracovní paměti, obecněji řečeno, za organizací činností a myšlení a jejich vzájemnou souhrou. Oslabené exekutivní funkce bývají pro žáka s ADHD významným problémem omezujícím nejen jeho školní úspěšnost. Po přiblížení podstaty exekutivních funkcí se budeme zabývat nástroji umožňujícími je alespoň do určité míry stimulovat a posilovat, a tak např. regulovat vlastní projevy chování včetně zkratkovitého jednání. Takováto podpora pro zefektivnění duševní činnosti může pomoci u žáků s ADHD alespoň částečně k zmírnění jejich limitů funkčnosti v každodenním životě.

Setkání je ZDARMA.

Lektor:

PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Užitečné odkazy:


 Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte 
Otvíráme 15 minut před začátkem (počet účastníků je omezen, proto přijďte včas)! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz). 
Potřebujete:

  • počítač připojený na internet,
  • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem). 

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpovědí.
Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti! 
Těšíme se na vás!