Nej… z měsíce září

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc září.

To nejzajímavější z modulu Články

Jak technologie ovlivňují výuku čtenářské gramotnosti, autor: Ludmila Kovaříková

Technologie ovlivňují i změny v dovednostech zahrnutých ve čtenářské gramotnosti. Jaké cíle je třeba nově formulovat a jak je naplňovat v hodinách, se dočteme v knize Bridging Technology and Literacy: Developing Digital Reading and Writing Practices in Grades K-6.

Tvorba podcastu ve vzdělávání II., autor: Michal Černý

Podcasty představují zajímavou formu předávání obsahu, která může být velice dobře použitelná i ve vzdělávání na základních a středních školách. Tvůrcem se může stát kdokoliv – učitel i student. Příspěvek se snaží provést učitele tématem a nabídnout mu základní kontury celého tématu. V druhém díle miniseriálu se zaměříme na tvorbu podcastu, základy postprodukce a publikování.

Sledování vývoje motýlů, autor: Andrea Tláskalová

Výuková aktivita Sledování vývoje motýlů je zaměřená na pozorování vývoje motýlů s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr. Výukovou aktivitu je vhodné realizovat jako dlouhodobý projekt ve škole, případně i v rodinách žáků. Žáci potom svoje pozorování zaznamenají na digitálním záznamu a porovnávají a hodnotí výsledky pozorování.

To nejzajímavější z modulu DUM

Hydrostatická tlaková síla, autor: Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D.

Materiál se zaměřuje na výklad a procvičování učiva fyziky hydrostatická tlaková síla. Prezentace (powerpointová) se zaměřuje na výklad. Excelový soubor slouží k procvičování výpočtu velikosti hydrostatické tlakové síly a práce s aplikací Microsoft Excel. Poznámka: V excelovém souboru jsou zaheslované vzorce, pokud by chtěl uživatel z nějakého důvodu vzorce odemknout, pak heslo je: newton.

Skládání slov – QR kódy, autor: Mgr. Vendula Dovole

Materiál slouží jako pomůcka při výuce ČJ (analýza, syntéza – genetická metoda čtení) v 1. ročníku. Pravidlem je složit z písmen slova. Vždy jde o jméno osoby. V případě, že bude žák úspěšný (je možné pracovat i ve skupinách), vznikne mu poskládáním písmen slovo. Nápověda je obličej kluka či holky na kartičce. Na levé části karty je umístěn QR kód, který slouží jako kontrola správnosti. QR kódy rozluští žák/žáci za pomoci telefonu – a aplikace k tomu určené. Tuto aktivitu je vzhledem k využití QR kódů a mobilního telefonu s aplikací možné zařadit jako motivační či vstupní při seznamování s digitálními technologiemi ve výuce.

Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, autor: Mgr. Radomír Macháň

Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek – procvičování s tabletem či mobilem (ale i s počítačem). Trojice materiálů k procvičení určování největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku dvojice čísel netradiční formou.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Syndrom vyhoření

Vyhoření se v naší společnosti stává stále častějším jevem. Je možné tomuto stavu nějak předcházet? Co už je vyhoření a co je ještě „pouhá“ únava? Mgr. Roman Pešek vám pomůže být celý školní rok v pohodě.