Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nej… z měsíce července a srpna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc červenec a srpen.

To nejzajímavější z modulu Články

20 věcí, které udělejte pro lepší školní rok 2020/2021, autor: Jaroslav Mašek

Co mohu jako učitel udělat pro lepší školní rok 2020/2021? Autor v článku nabízí 20 kroků, ze kterých můžete vyjít při hledání vašich vlastních odpovědí na uvedenou otázku.

Videotutoriály pro i se studenty, autor: Michal Černý

Příspěvek se zaměřuje na postupy a nástroje, které jsou spojené s tvorbou videotutoriálů tvořených ze záznamů z obrazovky. Ukazuje, jakým způsobem je možné s nimi pracovat ve školním prostředí, ať již z pohledu učitele jako tvůrce obsahu, nebo očima studentů, kteří participují na společné tvorbě.

Vydej svůj článek!, autor: Autor: Adam Cvik, spoluautor: Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Aktivita Vydej svůj článek! je založena na skupinové spolupráci žáků, porozumění textu, jeho rozboru a následném zpracování dle dalšího zadání. Aktivita má za úkol učit žáky pracovat s mediálním prostředím, různými typy médií a vnímat rozdíly mezi nimi.

Menšiny kolem nás, autor: Petr Bednařík a kolektiv

Publikace seznamuje čtenáře s tematikou vývoje národnostních menšin na našem území ve 20. a na počátku 21. století. Zachycuje u každé národnostní menšiny její historii, tradice, zvyky i současný život. Prezentuje významné osobnosti menšin a zabývá se jejich spolkovým životem. Nabízí u každé národnostní menšiny přehled informačních zdrojů.

To nejzajímavější z modulu DUM

Tabulky a grafy, autor: Mgr. Radomír Macháň 

Výukový materiál s využitím QR kódů k procvičení dovednosti četby grafů a získávání údajů z nich. Současně vytvoření tabulky v tabulkovém kalkulátoru na základě údajů vypočítaných z grafu.

Atmosféra – počasí, autor: Mgr. Jan Zicha

Elektronický pracovní list pro vyplnění na PC nebo mobilním zařízení v programu Adobe Acrobat Reader DC, bez nutnosti tisknout na papír. Pro využití mobilního telefonu je ke stažení bezplatná mobilní aplikace na Google Play nebo App Store. Vhodné také např. pro distanční výuku, kdy žák může pracovat na PC nebo mobilním zařízení a po uložení může vypracované úkoly odevzdat v elektronické podobě.

Jak zatraktivnit výuku historie jednoduchou animací, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Žáci s využitím svých mobilních telefonů vytvoří jednoduchou animaci na určené historické téma – v tomto případě Čechy v období po husitských válkách.

Mluvená hebrejština – jedno souvětí a tak…, autor: Šimon Daníček

Ochutnávka hebrejštiny skrze jedno souvětí.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Pexels. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-08-31]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/sunglasses-pool-recreation-resort-1850648/>.