Nej… z měsíce května

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc květen.

To nejzajímavější z modulu Články

Největší chyby učitelů v online výuce, autor: Jaroslav Mašek

Jaké jsou největší chyby, které dělají učitelé v online výuce? Odpověď hledá autor ve svých vlastních chybách a zamýšlí se též nad způsoby, jak se z těchto chyb poučit.

Principy a cíle otevřeného vzdělávání, autor: Michal Černý

Otevřené vzdělávání představuje významný fenomén, který může do jisté míry změnit to, jak vzdělávání vypadá a funguje. Cílem článku je zasadit toto téma do širšího kontextu a ukázat k němu konkrétní projekty a zdroje, které jsou dostupné pro (především česky mluvícího) učitele a jeho konkrétní školní praxi.

Projekt TIO – metodický materiál k podpoře rozvoje digitální gramotnosti v předškolním a primárním vzdělávání (úvod), autor: Jitka Severinová, spoluautor: Mgr. Stanislava Korcová

Cílem materiálu je prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale především základní myšlenku příběhů – Technologie Informace Objevy, přiblížit dětem a žákům téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě. Nabídneme možnost, jak mluvit s dětmi, které potřebují poznávat konkrétní věci, vše si osahat, vyzkoušet, o něčem tak abstraktním, jako je digitální svět a bezpečné zacházení s jeho možnostmi. TIO je souborem sedmi příběhů z Robosvěta, který se může podobat skutečnému světu, nebo se můžeme společně s dětmi ponořit do světa fantazie a vytvořit svět zcela jedinečný, originální. Představujeme vám úvodní část série článků na dané téma.

To nejzajímavější z modulu DUM

Nejvyšší hory ČR, autor: Mgr. Radomír Macháň 

Materiál podporuje čtenářskou a matematickou gramotnost žáků druhého stupně. Cílem je vést žáky k přesné a správné četbě, vyhledávání informací v textu, práci s tabulkou a grafem, zorientování se v nich. Zjišťování důležitých informací, umění pracovat s nimi. Materiál podporuje také gramotnost informační.

Slovní druhy – QR kódy, autor: Mgr. Vendula Dovole

9 QR kódů, určených k nalepení na karty a laminaci. Kódy rozvěsíme po třídě/chodbě/zah­radě a každému žákovi dáme nevyplněnou předtištěnou doplňovačku. Žáci se samostatně, ve dvojicích či skupinách pohybují v prostoru a hledají kódy, které pomocí telefonu – a aplikace k tomu určené – musí rozkódovat. Kód ukrývá větu, ve které je vynechané slovo. Slovo, které ve větě chybí, žák doplní do tajenky. 

Vypátrej slavnou osobnost Jižní Ameriky, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Tento materiál slouží k procvičení učiva o Jižní Americe. Lze ho pojmout jako pátrací hru na ven – tzv. stopovačku, nebo klidně realizovat ve třídě. Žáci postupně z 12 QR kódů rozluští jméno Simona Bolívara, jednoho z nejslavnějších revolucionářů Jižní Ameriky.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Skupinová práce a kooperativní učení II

Praktických námětů a doporučení ke kooperativnímu učení bylo v únorovém webináři Mgr. Jiřího Hrušky tolik, že prostě muselo následovat pokračování.

Online kariérové poradenství a kariérové vzdělávání

Také kariéroví poradci se s novou „koronavirovou“ situací museli nějak popasovat. Zajímá vás, jaká doporučení má Mgr. Petr Chaluš? Vstup jako vždy zdarma.

Otevřená a nenásilná komunikace v náročných situacích

Jak komunikovat s žáky a studenty tak, abyste předešli konfliktům, a přitom umožnili oběma stranám vyjádřit svobodně svůj názor? PhDr. Jitka Gabašová vychází ze své praxe na střední škole a ráda se s Vámi podělí o své zkušenosti.

Zdroj ilustrativních obrázků:

erik_stein. Pixabay.com:  [online]. [cit. 2020-06-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/illustrations/robot-metal-artificial-intelligence-1797548/>.