Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Webinář APIV A: Podpora při vzdělávání dětí, žáků s LMP | 5. 5. 2020 od 13:00

V rámci webináře budou účastníci z řad pedagogů seznámeni nejen s aktuálními informacemi souvisejícími se vzděláváním žáků s LMP (aktuální legislativa), ale také s modelovou kazuistikou ze vzdělávání žáka s LMP v základní škole. Lektoři: PaedDr. Petr Petráš, PaedDr. Petr Hanák Ph.D.

Anotace: 

Cílem webináře je představit pedagogickou praxi ve vzdělávání dětí a žáků s lehkým mentálním postižením v MŠ, ZŠ a SŠ. V rámci webináře budou účastníci z řad pedagogů seznámeni s aktuálními informacemi souvisejícími se vzděláváním žáků s LMP, s novinkami v legislativě. Společně projdeme případovou studii, modelovou kazuistiku ze vzdělávání žáka s LMP v základní škole, budeme sdílet zkušenosti, poznatky a doporučení. Dále zodpovíme dotazy, které v rámci webináře vyplynou z diskuse odborných garantů s pedagogy z inkluzivních škol. 

Lektoři:

PaedDr. Petr Petráš, PaedDr. Petr Hanák Ph.D.

Moderátorka:

Mgr. Petra Kolářová

Užitečné odkazy:

  • Rozcestník všech online setkání (obsahuje informaci o vstupu do online prostředí, kde setkání probíhá, a také odkazy na události vytvořené v prostředí sociální sítě Facebook).