ONLINE SETKÁNÍ: Podpora žáků s PAS | 3. 12. 2019 od 15:00

Webinář komplexně představuje problematiku PAS a zaměřuje se i na téma vzdělávání v českém školském systému a na současnou legislativu. 

Anotace setkání:

Obsah webináře bude zaměřen na získání základních informací o symptomatice poruch autistického spektra (PAS), o komorbidních diagnózách, o chování žáků s PAS. Posluchači budou seznámeni s diagnostickými postupy a metodami posuzování autistického chování. Budou představeny specifické metody a postupy využívané při vzdělávání těchto žáků. V rámci webináře zazní informace o současné i připravované legislativě, především o novele vyhlášky č. 27/2016Sb. a jejích dopadech do praxe škol a školských zařízení. Dále budou posluchači seznámeni s možnostmi vzdělávání žáků s PAS jak v hlavním vzdělávacím proudu, tak i ve školách a třídách dle §16 (9) a s možnostmi doporučování podpůrných opatření při jejich vzdělávání. Na závěr bude prostor pro diskusi a zodpovězení otázek.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno především učitelkám a učitelům v ZŠ a speciálním pedagogům, ale inspiraci najdou jistě i rodiče dětí s PAS.

Setkání je ZDARMA.

Lektorka:

Mgr. Zuzana Žampachová – vystudovala obor speciální pedagogika pro učitele na UP Olomouc, aktuálně vedoucí SPC při MŠ a ZŠ Brno, Štolcova 16, kde pracuje jako speciální pedagog. Má mnoholetou praxi v oboru. Pracovala na různých pozicích ve školství i v sociálních službách, vždy v přímé péči o klienty. Dlouhodobě se též věnuje lektorské činnosti. Přednáší v České republice, ale také v zahraničí. Externě spolupracuje s MU Brno a UP v Olomouci. Spolupracovala na řadě projektů, jejichž cílem bylo a je zlepšení kvality vzdělání a péče o lidi s PAS. Je autorkou mnoha publikací k tématu PAS. 

Užitečné odkazy:


Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte 
Otvíráme 15 minut před začátkem! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz). 

Potřebujete:

  • počítač připojený na internet
  • bedničky nebo sluchátka (lektoři i s mikrofonem). 

Přes zvukové zařízení budete spolu s ostatními účastníky naslouchat hostům a sledovat na obrazovce prezentace. Případné komentáře a dotazy budete moci psát do chatu, hosté na ně rádi odpoví.

Ovládání online místnosti je velice snadné, nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti! 

Těšíme se na vás!