Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Nej… z měsíce ledna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc leden.

Nejvíce zobrazované články

Proč mobily ve škole zakazovat, autor: Bořivoj Brdička

První část dvoudílné přehledové studie zkoumající důvody pro to, jak s mobily ve školách zacházet.

Proč mobily ve škole používat, autor: Bořivoj Brdička

Druhá část dvoudílné přehledové studie zkoumající důvody pro to, jak s mobily ve školách zacházet.

E-portfolio pro učitele I., autor: Michal Černý

Článek se věnuje možnostem učitelského e-portfolia. Ukazuje na některé jeho rysy, které je možné zvažovat při jeho tvorbě a o kterých je vhodné přemýšlet, ať již z pozice tvůrce portfoliového webu nebo jako mentor či supervizor, který s ním pracuje.

Mobily v rukou dětí z pohledu rodičů, autor: Aleš Jaroš

Zpráva o tom, jak svůj postoj k využití mobilů vlastními dětmi na základě studia dostupných výzkumů pozměnil jeden anglický rodič – shodou okolností novinář zabývající se médii.

Strojové učení pro nejmenší, autor: Bc. Radim Doležel

Informace o novém rozšíření pro Scratch, které učí děti vytvářet aplikace disponující umělou inteligencí včetně strojového učení.

Nejvíce komentované články

20 největších inspirátorů roku 2018, autor: Jaroslav Mašek

Článek představuje 20 největších inspirátorů autora pro rok 2018 včetně důvodů, proč jsou tito lidé pro něj důležití a jak jej ovlivňují v tom, co dělá.

Nejvíce zobrazované DUMy

Příkladové bludiště, autor: Rostislav Solovský

Jednoduchá úloha na procvičení operací s přirozenými čís­ly.

Mezopotámie – návštěva zikkuratu, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra vhodná k zopakování učiva o Mezopotámii.

Interaktivní procvičování vyjmenovaných slov po P, autor: Zdeněk Hanzelín

Žáci si interaktivní formou procvičí vyjmenovaná slova po P. Do textu doplňují y, ý, i, í správným kliknutím na klávesnici. Při správném kliknutí se klávesnice zabarví zeleně, při chybném označení se zabarví červeně. Publikace je vhodná pro žáky s dysortografií a dyslexií.

Nejlépe hodnocené DUMy

Demografie v souvislostech II., autor: Petr Tišl

Materiál rozvíjí dovednosti z předchozího materiálu Demografie v souvislostech I. Rozvíjí dále problematiku indexu stáří a zavádí další veličinu – index ekonomického zatížení. Ideální je práce v malých skupinách (2–5 žáků). Dle mých zkušeností se tím vyrovnávají problémy s určitou antipatií k „matematice“. Žáci jsou vedeni k sestavení vzorce a výpočtu hodnot, která následně graficky zpracují (možné využití ICT – tabulkový editor). Následně porovnávají vývoj obou indexů. Interpretace indexu ekonomického zatížení není úplně přímočará. K uvědomění si rozdílů vede žáky poslední úkol.

SVG grafika (interaktivní webová stránka), autor: Ing. Jitka Vlčková

Interaktivní webová stránka umožňuje dopsat hodnoty parametrů několika SVG objektů, které se současně zobrazí. Výhodou je okamžitá a interaktivní vizualizace zadaných hodnot. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Jak znáte staré i Staré pověsti české?, autor: Mgr. Eliška Kozlíková

Pracovní list může sloužit jako doplněk k povinné či doporučené četbě Starých pověstí českých A. Jiráska. Podstatu tvoří práce s knihou, dohledávání informací v textu, popř. vyvozování souvislostí apod. Cílem pracovního listu je rozvoj čtenářské gramotnosti a to, aby si žáci odnesli z četby základní informace, které lze řadit k všeobecnému přehledu člověka v naší společnosti.

Nejnavštěvovanější diskuze

Mohu se zeptat konkrétně na plat asistenta pedagoga?

Pololetní hodnocení třídy

Neklasifikace

Začínající učitel

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Metody a techniky dramatické výchovy v MŠ II.

Online setkání nabídlo praktické ukázky her a činností napříč metodami tvořivé dramatiky, které lze aplikovat ve vzdělávací nabídce mateřské školy nebo třeba také v dramatickém kroužku. Lektor: Mgr. Michael Novotný.

Jak seznamovat žáky/ně I. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Cílem setkání bylo představit téma zastoupení žen a mužů v politice a v rozhodovacích pozicích a ukázat, že se jedná o téma, které lze uchopit záživnou formou již na základních školách. Součástí praktické části bylo představení metod a postupů, jak téma prezentovat žákům a žákyním včetně výukových materiálů a odkazů na vhodné zdroje. Lektorky: Veronika Šprincová, Markéta Kos Mottlová.

Jak seznamovat žáky/ně II. stupně ZŠ s tématem zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Vyučující se během webináře seznámili s aktuálními daty a vývojem v oblasti genderové rovnosti jak v České republice, tak v mezinárodním srovnání. Představeny byly i argumenty, proč se tématem zabývat a metody, jak s tématem pracovat ve výuce na 2. stupni ZŠ. Lektorky: Veronika Šprincová, Markéta Kos Mottlová.

Zdroj ilustrativních obrázků

NEVEN, Johan. flickr.com: Lonely Tree [online]. 2019-01-31 [cit. 2019-02-15]. Dostupný pod licencí CC-BY na WWW: <https://www.flickr.com/photos/enneafive/39971778183/>.

pixel2013. Pixabay.com: [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/balloon-chinese-lanterns-lantern-3206530/>.