Nej… z měsíce března

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc březen.

Nejvíce zobrazované články

Co učit v rámci digitální gramotnosti?, autor: Marie Poesová

Článek se na základě inspirace z ciziny snaží přiblížit obsah výuky směřující k budování obecné digitální gramotnosti.

Zimní radovánky zvířátek z lesa, autor: Veronika Lorgerová

Tento článek je lekcí na jeden či dva dny v mateřské škole. Lze však lehce uzpůsobit i pro mladší školní věk. Snažila jsem se postavit tuto lekci jako dramatickou výchovu. Použila jsem zde dramatické činnosti, ale také výtvarné a tělovýchovné. Vymyslela jsem naučnou a interaktivní pohádku, do které děti vstupovaly pomocí mých otázek. Každou z uvedených činností lze přizpůsobit jednotlivé skupině dětí. Lze využít pouze některé činnosti, protože na sebe nenavazují.

Time management, studium a technologie – 1. díl, autor: Josef Mutl

První ze dvou článků pojednávajících o postupech řízení pracovního času s orientací na studenty. Jedná se o úvod do problematiky, kterou autor zpracovává jako diplomovou práci.

FBI varuje před hračkami připojenými k internetu, autor: Nikola Stránská

Další varování před hračkami připojenými k internetu, tentokrát přímo od americké FBI.

Nejvíce komentované články

Deset klíčových objevů o učení, autor: Jaroslav Kratochvíl

Přehled důležitých poznatků současné vědy, které se týkají učení, podle expertky americké firmy Brainscape Amandy Moritz-Saladino.

Kariérní postup učitele s podporou mikrokreditů, autor: Bořivoj Brdička

Článek na základě amerického příkladu moderní formy podpory dalšího vzdělávání učitelů naznačuje, jak bychom měli tuto problematiku řešit my.

Určování rostlin s využitím chytrých aplikací, autor: Jakub Holec

Článek seznamuje čtenáře s možnostmi využití digitálních technologií v přírodovědné výuce. Konkrétně se jedná o volně dostupné aplikace umožňující snadno a rychle určovat rostliny. Jako příklad slouží aplikace PictureThis. Důraz je kladen na využívání těchto aplikací jako prostředku k učení, které je postaveno na aktivních činnostech založených na vlastní badatelské činnosti.

Google a vzdělávání 2, autor: Mgr. Karel Šimeček

Seriál Google a vzdělávání pojednává o využitelnosti služeb společnosti Google ve vzdělávací oblasti. Druhý díl volně navazuje na díl předchozí a uvádí nás do problematiky použití nástrojů Youtube, Google mapy, googlení (vyhledávání v Googlu), sociální sít Google+, Google weby, Google Web Designer, Google Blogger, Google Chrome, zakončen je lehkým povzdechem nad některými „mrtvými“ projekty společnosti. Ke každé z těchto aplikací jsou přidány zkušenosti s použitím ve výuce.

Nejvíce zobrazované DUMy

Doplň správná písmena, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 48 obrázků a pod nimi slova s vynechanými písmeny. Jednotlivé obrázky lze rozstříhat a přiřazovat ke slovům, nebo vytisknout jako pracovní list a vynechaná písmena doplnit.

Interaktivní matematické kostky, autor: Zdeněk Hanzelín

Kostky se otáčejí. Jedné však chybí číslice. Žáci musí určit, jaká číslice má být místo otazníku.

Houby, autor: Mgr. Jarmila Hájková

Prezentace se zabývá rozdělením hub na jedlé, nejedlé a jedovaté. V každé kategorii ukazuje ty nejznámější. Zároveň jsou uvedeny základní pravidla při sběru hub.

Co děti dělají, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 16 obrázků dětí a k nim 16 vět, co děti dělají, a jejich jména. Vše rozstříháme a děti přiřazují ke každému obrázku větu a jméno dítěte. Je zde i verze textu s velkými tiskacími písmeny.

Nejlépe hodnocené DUMy

Těžba lithia ve světě, autor: Petr Tišl

Pracovní list je vhodný k zařazení do výuky geografie nebo geologie na střední škole, případně v deváté třídě při výuce geologie v rámci přírodopisu. Zabývá se využitím a těžbou poměrně nové suroviny – lithia. V závěru je zařazen úkol využívající metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Habsburkové na českém trůně III., autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Zemí šelem, autor: Mgr. Zdeněk Sotolář

Doplňkový text přiměřeně dlouhý i pro slabší čtenáře. Práce s textem je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářských dovedností bez literárněvědných pojmů, s materiálem je proto možné pracovat dle potřeby v různých ročnících. Cílem materiálu je, aby se žáci v textu nejen orientovali, ale aby také na základě textu něco sami tvořili.

Nejnavštěvovanější diskuze

Školní inspekce – jaké máte zkušenosti?

Tipy na školní výlet

Citace RVP podle APA

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Jak na rozvoj podnikavosti ve škole

Lektoři Kateřina Lichtenberková a Lukáš Hula nám shrnuli, co nového se skrývá v oblasti výchovy k podnikavosti a jaké projekty se jí aktuálně věnují. Webinář byl součástí Týdne otevřeného vzdělávání 2018.

Regionální učebnice a místně ukotvené učení

Lektor Martin Kříž nás seznámil s významem místně ukotveného učení a regionálních učebnic, s tím, jak motivovat kolegy, aby učili o místě a s využitím místa (historie, přírody, reálií), jak se podívat společně na principy tvorby regionálních učebnic, jak vytvořit tým, jak sehnat peníze, s kým spolupracovat. Webinář byl součástí Týdne otevřeného vzdělávání 2018.

Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky

Naši lektoři Petr Bureš a Vítek Hrbáček se věnovali formální i obsahové stránce vedení třídnické hodiny – jakými nejčastějšími způsoby je třídnická hodina realizována, v jaké frekvenci se většinou opakuje nebo jaké můžeme využít techniky a aktivity rozvíjející pozitivní skupinovou dynamiku.

Badatelské aktivity (nejen) v hodinách přírodovědy

Badatelsky orientované vyučování patří mezi výukové metody, které nejsou mezi učiteli příliš známé. Cílem lektora – Jana Horáka – proto bylo seznámit nás s pojmem BOV, představit nám práci v hodinách prvouky, přírodovědy (a dalších) z vlastní zkušenosti a nabídnout nápady a témata, ve kterých lze BOV realizovat na 1. stupni ZŠ.

Zdroj ilustrativních obrázků:

AdinaVoicu. Pixabay.com:  [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
<https://pixabay.com/en/flowers-tree-pink-march-freshman-3323002/>.

ssun4u. Pixabay.com: [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
<https://pixabay.com/en/nature-wood-new-outdoors-3322819/>.