Nej… z měsíce listopadu

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc listopad.

Nejvíce zobrazované články

Mladí lidé se bouří proti sociálním médiím, autor: Luboš Řičica

Zpráva o docela překvapivém britském průzkumu, který zjišťoval vztah mládeže k sociálním sítím (médiím).

Ozoboti ve školství aneb programování hrou, autor: Miluše Hájková

Článek o nejmenším modelu robota s českými kořeny. O jeho vlastnostech, schopnostech a možnostech výuky informatického myšlení hravou formou.

Co je zajímavého v žebříčku Top 200 Tools for Learning 2017?, autor: Michal Černý

Jane Hartová už po jedenácté sestavila za pomoci 2174 hlasujících z 52 států žebříček nejpopulárnějších nástrojů pro učení. Co je na tomto žebříčku zajímavého? Proč mu věnovat pozornost a proč ho naopak nepřeceňovat? Jaké ukazuje trendy v oblasti využívání technologií pro učení a studium?

Scratch jako nástroj pro začátky s programováním, autor: Karel Vancl

Článek o aplikaci, která umožňuje vytvářet programy manipulací s grafickými programovými elementy, a o využití programu ve výuce programování pro děti.

Nejlépe hodnocené články

Experiment v mateřské škole, autor: Michael Novotný

Článek je reflexí webináře ze dne 5. 5. 2017 na téma bádání a experimentování v mateřské škole.

Práce s mobilním telefonem ve výuce chemie a informatiky, autor: Romana Hartmanová

Popis zajímavého projektu, který realizuje pomocí polarizační mikroskopie badatelskou aktivitu téměř na úrovni specializované laboratoře v podmínkách běžné školy.

Amarův zákon a Hype cyklus, autor: Bořivoj Brdička

Přehled základních poznatků o zavádění technických inovačních postupů do praxe, postavený na výzkumu amerického vědce Roye Amary a na jeho praktické aplikaci v podobě Hype cyklu poradenské agentury Gartner.

Jak na obrázky v prezentacích I, autor: Petr Němec

Článek je prvním dílem v sérii dvou článku, které se věnují základním činnostem při práci s obrázky v prezentacích. Tento první díl s názvem Jak na obrázky v prezentacích I je zaměřen na činnosti vložení, změna velikosti, otočení, překlopení, oříznutí, úpravy, druhý díl s názvem Jak na obrázky v prezentacích II se věnuje činnostem, které slouží k uspořádání objektů (zarovnání).

Nejvíce zobrazované DUMy

Vesmír, autor: Zdeněk Hanzelín

Žáci si procvičí základní znalosti z vesmíru. Interaktivní publikace je bohatá na snímky. Žáci uvidí snímky Galaxie, planety Země, Slunce, planet sluneční soustavy, komety a souhvězdí.

Zrcadlový obraz, autor: Mgr. Klára Soldánová

Pracovní listy zaměřující se na procvičení zrakového vnímání a diferenciace, orientace na podložce. Žáci skládají podle vzoru jednotlivé geometrické tvary tak, aby vytvořily zrcadlový obraz.

Ruční obrábění plastu I, autor: Mgr. Otmar Němec

Prezentace seznamuje žáka s jednotlivými úkony potřebnými ke zpracování plastu (měření, orýsování, řezání, stříhání). Výklad je doplněn praktickou ukázkou (výroba brousítka na tužky).

Soubor interaktivních her pro předškoláky II., autor: Zdeněk Hanzelín

Publikace nabízí žákům interaktivní obrázkové hřebenovky, spojovačku s rýmy, vyhledávačky, bludiště, korálky a kostky.

Nejlépe hodnocené DUMy

Kdo snědl salát?, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál slouží k procvičení čtení s porozuměním a k procvičení práce s textem.

Historická geografie, autor: Petr Tišl

Materiál je určen pro zařazení na střední školu. Souvisí s tématy politické geografie. Na historickou geografii se dnes trošku zapomíná, přitom v některých evropských zemích (například ve Španělsku) je zeměpis vyučován spolu s dějepisem. Materiál lze využít v běžných hodinách nebo v semináři, kde může být úvodem do tématu historické geografie.

Otázka a zápor v angličtině, autor: Šimon Daníček

Uživatel si ujasní tvoření otázky a záporu v angličtině, jakož i odpovídání.

Roční období s počítáním, autor: Mgr. Klára Soldánová

Pracovní listy zaměřené na počítání do 6, tematicky věnované čtyřem ročním obdobím. Žáci přiřazují kartičky se správným počtem obrázků dle zadání.

Nejnavštěvovanější diskuze

Vánoční besídky (MŠ)

Vánoční besídky (ZŠ)

Jak zajistit ve třídě kázeň

Školní inspekce – jaké máte zkušenosti?

Počty dětí a učitelek

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Badatelsky orientovaná výuka

V otevřeném bádání se žák stává badatelem, stanovuje otázku, řeší hypotézu, zkoumá, pracuje v týmu, své výsledky prezentuje a obhajuje. Jak bádat otevřeně a venku v zahradě, v lese, na louce? Lektor: Ing. Martin Kříž.

Problémové chování ve škole, jeho prevence a účinné řešení

Setkání bylo zaměřeno na mapování a identifikaci motivace žáka k nestandardním projevům, vliv diagnózy (PAS, ADHD, porucha chování) na problémové chování, algoritmy řešení problémových situací nebo spolupráci se školským poradenským zařízením. Lektor: Mgr. et Bc. Julius Bittmann.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Simah. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/fall-autumn-nature-season-orange-2899378/>.

StaffsBadger. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/super-moon-november-2016-supermoon-1827567/>.