Nej… z měsíce října

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc říjen.

Nejvíce zobrazované články

I finští učitelé mají občas starosti, autor: Miroslav Dvořák

Zpráva o návštěvě autora v jedné finské škole se zvláštním zaměřením na technologie.

Ambasadoři komerčních produktů ve školství, autor: Bořivoj Brdička

Informace o případu americké učitelky, která podniká, a to v zájmu vlastního osobního růstu a zlepšení podmínek výuky ve své třídě. Článek je doplněn našimi domácími souvislostmi.

Personalizované či personální vzdělávání, autor: Bořivoj Brdička

Článek vysvětluje, jak chápe rozdíl mezi personalizovaným a personálním vzděláváním duchovní otec konektivismu Stephen Downes.

Profese učitelky z historického pohledu, autor: Lucie Zormanová

Článek přináší informace o vzdělávání, kvalifikaci a uplatnění učitelek z historického pohledu, především se zaměřuje na období 19. a počátku 20. století. Článek se také věnuje společenské prestiži učitelek a jejich životnímu stylu.

Nejlépe hodnocené články

Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti, autor: Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Úroveň zvládnutí dovednosti čtení a rozvíjení čtenářské gramotnosti jsou středem zájmu učitelů a pedagogické veřejnosti po celém světě již několik desetiletí. Tento zájem je oprávněný, vzhledem k tomu, že se jedná o gramotnost klíčovou, která je základním kamenem k budování gramotností v celoživotní perspektivě. Předkládaný text vznikl na základě studia odborné literatury a při hledání odpovědí na výzkumné otázky položené v rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Úsporná transkripce anglické výslovnosti, autor: Jeroným Klimeš

Málokterý student si dokáže propojit vyslovené anglické slovo s jeho grafickým zápisem. Učí se odděleně výslovnost od zápisu. Předkládaný alternativní přepis anglické výslovnosti vychází z podobné logiky jako diakritika v češtině. Za využití pomocných značek dokáže vyznačit, jak správně přečíst anglické slovo. Další výhodou této transkripce je, že je možno ji používat v souvislém textu, kde by na plnou výslovnost do závorek nebylo místo. Tím, že se sloučí výslovnost se zápisem, zlepšuje se zapamatovatelnost anglických slov – žák je pak nevnímá jako chaotický shluk písmenek.

Jak na volby?, autor: Metodický portál – Výchova k občanství

Leckdo vyplňuje volební kalkulačky a řeší, koho volit. Pro učitele (ale i další vzdělavatele) jsou volby i něčím jiným než rozhodováním, koho si vybrat. Jsou příležitostí k posilování demokratické kultury ve škole. Přemýšleli jste, jak téma voleb uchopit v hodinách?

Červená karkulka, autor: Dominika Bečáková

Dramatické činnosti k veršované pohádce Františka Hrubína „Červená karkulka“.

Nejvíce zobrazované DUMy

Prostorové hádanky, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Materiál obsahuje hrací karty, metodiku a výsledky. Lze s ním pracovat dvěma způsoby. Buď může jedna sada sloužit k práci celé třídy, nebo s jednou sadou může pracovat jeden žák. Slouží k podpoře zrakového vnímání.

Slabiky čteme i píšeme, autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy jsou zaměřeny na čtení slabik s důrazem na jejich délku, skládání slov a správné přepsání nově utvořených slov.

Geologické riskuj, autor: Mgr. Markéta Pravdová

Interaktivní hra inspirovaná televizní předlohou. Otázky jsou zaměřeny na geologii.

Soubor interaktivních her z českého jazyka I., autor: Zdeněk Hanzelín

Publikace nabízí žákům interaktivní hry z českého jazyka. K procvičování látky žákům nabízí kruhovky, vyškrtávačky, přesmyčky a doplňovačky.

Nejlépe hodnocené DUMy

České země po husitských válkách, autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Pampeliškování – postup pracovní činnosti, autor: Mgr. Petra Cemerková Golová

Pracovní list je součástí projektu Pampeliškování, který je zaměřen na podporu čtenářství, podporu čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním s využitím moderních metod a ICT technologií a na práci s informacemi. Žáci se stanou v průběhu školního roku spoluautory projektu. Budou pracovat s textem, podle kterého napíší jednoduchý recept. Podle receptu si pak uvaří vlastní pampeliškový med, který dají svým maminkám k svátku. Na základě vlastní zkušenosti následně výrobu medu popíší. V rámci projektu budou pořizovat pomocí tabletu fotodokumentaci. Z fotografií vytvoří ve dvojici foto recept.

Habsburkové na českém trůně I., autor: Mgr. Ivana Pekárková

Učební materiál je určený k procvičování a opakování. Je vhodný pro jednotlivce, dvojice nebo skupiny. Součástí materiálu jsou pracovní listy včetně řešení pro vyučující, domina a skládačky.

Zemětřesení v ČR, autor: Petr Tišl

Pracovní list (aktivita) zaměřená na vyhledávání informací. Předpokládá možnost přístupu k internetu ať už v počítačové učebně nebo metodou BYOD („bring your own device“). Základním a doporučeným zdrojem k vyhledávání informací jsou články wikipedie. Využit může být i v zeměpisu stejně dobře jako v přírodopisu.

Nejnavštěvovanější diskuze

Vánoční besídky (ZŠ)

Plat učitele na ZŠ

Vánoční besídky (MŠ)

Školní inspekce – jaké máte zkušenosti?

Třídnické hodiny

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Mediální aktivity ve výuce

Webinář byl věnován přípravě, zpracování a využívání různých druhů mediálních aktivit ve školní výuce. Značná část byla zaměřena na využití videonahrávek ve výuce různých školních předmětů. Nechyběla ani teoretická část věnovaná procesu pořizování, úpravě a publikování videonahrávek. Lektor: Ing. Martin Blatoň, PhD.

MOOC – a další možnosti pro profesní rozvoj učitelů

V rámci setkání jsme si představili různé možnosti pro profesní rozvoj učitelů a vedoucích pracovníků škol, které nabízí Dům zahraniční spolupráce – vzdělávání z domova (on-line), v České republice nebo v zahraničí. Zaměřili jsme se především na European Schoolnet Academy, aktivitu eTwinning a program Erasmus+. Lektorky: Ing. et Mgr. Vladimíra Pavlicová a Mgr. Pavlína Toporská.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND.

Genderová rovnost – tipy pro obsah a metody výuky na ZŠ

Setkání bylo zaměřeno na rovnost žen a mužů jako jeden ze základních principů školní výuky. České základní i střední školy jsou koedukované, a proto by v nich měly být zohledněny zkušenosti dívek a chlapců. Proč je důležité, aby se výuka na školách zabývala genderem? Jaké konkrétní aktivity lze ve výuce použít? Jaké didaktické principy a strategie vedou k (genderové) rovnosti? Lektorky: Irena Smetáčková, Anna Babanová, Kristýna Pešáková, Petra Havlíková.

Zdroj ilustrativních obrázků:

jill111. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-11-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
<https://pixabay.com/en/autumn-fall-leaves-orange-yellow-2900166/>.

sobima. Pixabay.com: [online]. [cit. 2017-11-13]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
<https://pixabay.com/en/school-lesson-class-girl-study-2934975/>.