Nej… z měsíce října

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc říjen.

Nejvíce zobrazované články

Školní zralost I, autor: Petra Pšeničková

První díl seriálu nabízí sledování školní zralosti – zejména oblasti řeči a komunikace, jemné motoriky a laterality. Nabízené aktivity využijí pedagogové při individuální i skupinové práci.

Pohled na technologie školou zkreslenými brýlemi, autor: Bořivoj Brdička

Článek informuje o existenci metodického portálu Educating Modern Learners specializujícího se na implementaci vzdělávacích technologií a vybírá jeden typický aktuální článek, který otevírá diskuzi nad tím, zda se nám daří moderní formy výuky skutečně zavádět. V závěru připomíná úmrtí největšího guru vzdělávacích technologů Seymoura Paperta.

Teacherpreneurs podle Edutopia, autor: Martin Štolc

Článek s použitím materiálů amerického portálu Edutopia vysvětluje význam anglického pojmu teacherpreneurs, který má přímou souvislost s naší klíčovou kompetencí nazvanou „smysl pro iniciativu a podnikavost“.

TED-Ed Innovative Educator program, autor: Filip Soucha

Článek na základě zahraničních zpráv shrnuje informace o programu TED-Ed Innovative Educator, který nabízí podporu výukovému využití známých přednášek TED zaznamenaných v podobě videí.

Nejvíce komentované články

Co jsme vyzkoušeli aneb ve stopách Jitky Rambouskové, autor: Jaroslav Mašek

Z komentáře: Jestli někde hledat inspiraci z praxe, tak určitě u Jitky. Děkuju, že se s námi Jitka dělí o své zkušenosti a vřele doporučuji sledovat (nejen) její blog.

Stavíme mosty 2, autor: Petra Boháčková

Z komentáře: Článek organicky navazuje na předchozí článek Stavíme mosty 1. Nabízí žákům možnosti propojit jejich teoretické poznatky se získáním praktických dovedností, propojit poznatky z různých vzdělávacích oborů a řešit problémy v konkrétní situaci.

Teacherpreneurs podle Edutopia, autor: Martin Štolc

Z komentáře: Autor nejprve vysvětlí, že nejde o učitele-podnikatele, ale o podnikavého učitele schopného zavádět novinky – pak ale o podnikání jednoznačně jde. Je to tedy jen část pojmu teacherpreneur, nebo opravdu musí jít o podnikavost, která by mohla vést k ekonomickému využití, k podnikání v praxi? Vidí pojem stejně Edutopia a Evrop.parlament? Citované doporučení se vztahuje i na osoby zabývající se sociálními činnostmi – dobrý soc. pracovník je podnikavý v péči o klienty, ne v tom smyslu, že by byl schopen založit prosperující firmu.

Z komentáře: Podle mě bychom se měli ujednotit na obecném chápání této kompetence v podobě schopnosti převzít zodpovědnost za to, co v životě děláme. K tomu patří jak uživit sebe (případně rodinu), tak přenechat Zemi příštím generacím v použitelném stavu.

Nejvíce zobrazované DUMy

Jednotky délky – puzzle, autor: RNDr. Jitka Rambousková

Puzzle na převody jednotek délky pro procvičování či opakování. Vhodné pro individuální práci či práci ve dvojici.

UFO – Poskládej ufíky, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Děti dostanou na obrázcích 7 ufonků se jmény, mají za úkol hledat jednotlivé kartičky s částmi těl daných ufonků. Každý ufonek má něco: 1. na hlavě, 2. ruce, 3. nohy, 4. tvar těla, 5. oči, 6. pusu, 7. jméno. Musí dodržet i správný počet. Pokud má nohy 4, musí donést 4 odpovídající nohy. Pokud nějaká část chybí, mohou nahradit prázdnou kartičkou.

Třídění nerostů, autor: Mgr. Věra Vlková

Žáci se seznamují s tříděním nerostů, s jejich výskytem v přírodě, s jejich získáváním a využitím.

Nakresli podle vzoru – geometrické tvary, autor: Mgr. Klára Soldánová

Pracovní listy zaměřené na procvičení grafomotoriky, koordinace oko-ruka, několika základních tvarů a písmen.

Nejlépe hodnocené DUMy

Kvádr a krychle (QR kódy), autor: RNDr. Jitka Rambousková

Příklady pro samostatné procvičování výpočtů kvádru a krychle, a to i s využitím Pythagorovy věty. Výsledky jsou uloženy v QR kódech přímo u příkladů.

UFO – Ufihra, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Hra obsahuje 10 pracovních listů s úkoly, odpovědi si žáci mohou značit do přiložené karty na odpovědi. Procvičuje se zde zraková percepce, analyticko-syntetická činnost, logické myšlení, zraková paměť.

Cestovní kancelář, agentura, individuální cestování, autor: Evženie Červenková (projekt Jazyky interaktivně)

DUM se zabývá problematikou cestování a agentur, které je organizují. Zajímavé je cvičení o individuálním cestování, které se stává stále oblíbenější.

Internet, autor: Mgr. Oxana Antošová

Materiál obsahuje text o pozitivních a negativních faktorech internetu, povídání o internetové závislosti, internetové zkratky, zadání k textu, gramatiku psaní zkratek a částic NI a NE.

Nejnavštěvovanější diskuze

Vánoční besídky (MŠ)

Vánoční besídky (ZŠ)

Plány IVP a PLPP

Matematika prof. Hejného

IVP 2016 – nový formulář

Týdenní plány v MŠ

Nevíte, co vyrobit s dětmi? Jednoduché nápady

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin českého jazyka

Setkání nabídlo využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s českým jazykem na 1. stupni ZŠ. Praktické nápady, které mohou učitelé zařadit do vlastní výuky, představil Mgr. Jan Horák, učitel 1. stupně, koordinátor EVVO a lektor.

Školní strašák DYSLEXIE

Dyslexie jako porucha učení se projevuje obtížemi při zvládnutí čtení, psaní, poslechu, soustředění, dyslektici mají potíže s motorikou, orientací v čase i prostoru, s pamětí… Jak se tyto potíže mohou promítnout do výuky cizího jazyka? Zamysleli jsme se spolu s Mgr. Sylvií Dolákovou.

Včela medonosná – příklad společenského hmyzu

Webinář se věnoval tématům včelí společenstvo, včela jako živočišný druh, práce včelaře, metodiky, pomůcky, hry a náměty na aktivity. Lektorka: Ing. Lenka Skoupá

Podzim s předškoláky

Cílem webináře bylo pomoci předškolákům rozvíjet předškolní dovednosti v souladu s plynutím kalendářního roku s ohledem na jevy, které se právě odehrávají v přírodě. Dále webinář řešil zvyšování kompetencí učitelů – osvojení si aktivit pro rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, jemné motoriky a grafomotoriky, řeči, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase u předškoláků. Lektorka: Mgr. Petra Pšeničková, DiS.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Activeducator. Wikimedia.org: Interactive whiteboard2 [online]. 2008-04-03 [cit. 2016-11-21]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interactive_whiteboard2.jpg>.

Alexas_Fotos. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-11-21]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/leaf-close-back-light-sun-autumn-1783765/>.