ONLINE SETKÁNÍ: Méně obvyklé metody práce s textem pro žáky s diagnózou dyslexie a méně zdatné čtenáře | 16. 11. 2016 od 20:00

Dyslexii se v rámci online setkání věnujeme průběžně. Jaké rady nám dá Mgr. Petra Pšeničková, která s těmito žáky pracovala jako speciální pedagog a nadále vede poradenskou činnost pro učitele, rodiče a děti? Mezitím se můžete podívat, jaké rady dává ve svých praktických článcích na Metodickém portálu RVP.CZ.

Někteří žáci bezchybně čtou, a zároveň nevnímají obsah čteného. Jak jim pomoci?

Cíle setkání:

  • pomoci žákům zvládnout techniku čtení a orientovat se na obsah čteného,
  • zvýšit kompetence učitelů – osvojení si aktivit pro práci s textem pro méně zdatné čtenáře.

Stručný program setkání:

  • dyslexie a její projevy,
  • technika čtení,
  • porozumění obsahu čteného,
  • méně obvyklé metody práce s textem pro žáky s diagnózou dyslexie a méně zdatné čtenáře,
  • rozvíjení zrakového a sluchového vnímání jako dobrý základ pro zvládnutí nároků na techniku čtení a později na vnímání obsahu čteného,
  • diskuze, výměna zkušeností.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům speciálních škol, rodičům dětí, kterým jde hůře čtení.

Setkání je ZDARMA.

Lektorka:

Mgr. Petra Pšeničková, DiS. – speciální pedagožka, lektorka kurzů pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky; poradenství pro předškoláky i školáky, jejich rodiče a učitele; posuzování školní zralosti; lektorská a poradenská činnost pro pedagogy, autorka článků; absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na PedfUK v Praze; 10 let praxe v oblasti speciální pedagogiky, z toho 6 let v poradenství.


Užitečné odkazy:

Webinář s názvem Záměny písmen ve čtení i psaní – jak na to?

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND
Zdroj obrázku:

Pezibear. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-11-10]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/human-child-blond-long-hair-face-725286/>.