ONLINE SETKÁNÍ: Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin českého jazyka | 6.10.2016 od 20:00

Setkání nabídne využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s českým jazykem na 1. stupni ZŠ. Praktické nápady, které mohou učitelé zařadit do vlastní výuky, nabídne Mgr. Jan Horák, učitel 1. stupně, koordinátor EVVO a lektor.

Cíle a obsah setkání:

Setkání nabídne využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s českým jazykem na 1. stupni ZŠ. Nebudou vynechány ani hry pro utužení třídního kolektivu, posílení sociálních vazeb, relaxační a protahovací cvičení, nezbytná pro dobrý rozvoj žáků. Učitelé dostanou praktické nápady, které mohou zařadit do vlastní výuky. Rovněž budou představeny i pomůcky, které si lze vyrobit při párové či skupinové práci. Účastníci získají materiály pro vlastní využití ve výuce. Cílem je poskytnout učitelům prvního stupně rozmanitou škálu nápadů, her  a aktivit do hodin českého jazyka, které vedou ke zvyšování kompetencí žáků a zároveň mají motivační potenciál.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno především učitelům 1. stupně ZŠ.
Setkání je zdarma.

Lektor:

Mgr. Jan Horák – učitel 1. stupně, koordinátor EVVO, lektor


Užitečné odkazy: