ONLINE SETKÁNÍ: Jak začít podnikat | 22. 9. 2016 od 20:00

Podnikání je jednou z klíčových kompetencí v Evropském rámci kompetencí. Některé členské země již představily své národní strategie pro výchovu k podnikání nebo podnikatelské učení zařadily do osnov jako povinný předmět. V ČR je věnována výchově k podnikání také patřičná pozornost a proto jsme připravili setkání na téma Jak začít podnikat.

Cíle setkání:

Cílem setkání je seznámit učitele s tím, jak vypadají začátky podnikání v praxi. Setkání navazuje na problematiku podpory podnikavosti žáků. Obsahem webináře je představení rámce podpory podnikavosti v rámci projektu P-KAP a následná praktická ukázka mladého podnikatele, který založil společnost EDUCADO solutions s.r.o., https://educado.cz/, která se věnuje školení obchodních zástupců, manažerů a firem. Dalším cílem webináře je také přiblížit možnosti rozvoje klíčových kompetencí žáků k pracovním a podnikatelským aktivitám.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno všem učitelům základních a středních škola a také víceletých gymnázií.

Setkání je ZDARMA.

Lektoři:

Tomáš Kruber – pracoval několik let jako elitní prodejce a manažer ve finančním sektoru. Vedl tým 50 spolupracovníků, v letech (2010-2012) dokázal uzavřít 986 kontraktů s celkovým obratem v desítkách milionu korun. Díky vynikajícím prodejním výsledkům se pravidelně umísťoval na předních příčkách celorepublikových žebříčků prodejců finančních služeb. Na konci roku 2012 absolvoval prestižní desetidenní manažerskou školu Integral training s Dr. Waltherem Puschem. Jako manažer měl také na starosti nábor nových spolupracovníků, pohovorem u něj prošlo přes 1500 lidí. V roce 2015 založil společnost EDUCADO solutions s.r.o., která se věnuje školením obchodních zástupců, manažerů a firem. Vede jako výkonný manažer neziskovou organizaci Onkomaják, která už sedm let pomáhá onkologicky nemocným pacientům. 

Kateřina Lichtenberková – je odborným garantem projektu Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz. Podílí se na vytváření portálu a sama přispívá autorstvím článků i dalších materiálů. Vytváří koncepci projektu i jeho dílčích částí, jako jsou soutěže apod. Je vedoucí expertního týmu projektu. Působí také jako lektor finanční gramotnosti pro různé skupiny účastníků. Od června 2016 se stala garantkou intervence podnikavost v projektu P-KAP, působícím na Národním ústavu pro vzdělávání. 


Užitečné odkazy:

Setkání s názvem Výchova k podnikavosti:

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Ilustrační obrázek pochází z prezentace výše odkazovaného setkání. Podrobnosti v modulu Digifolio: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=8116