ONLINE SETKÁNÍ: Logické rámce nejen pro psaní projektových žádostí | 25. 5. 2016 od 20:00

Co je to projekt a projektový rámec? Jaké jsou nejčastější chyby při sestavování žádostí? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi na konci loňského roku (ONLINE SETKÁNÍ: Možnosti grantové podpory škol, aneb kde vzít peníze navíc). Jaké odpovědi má pro nás Ing. Václav Kugler připravené tentokrát?

Cíle setkání:

 • Zjistit, co to je logický rámec a k čemu je dobrý.
 • Naučit se číst a používat logické rámce.
 • Pochopit nezbytnost analýzy před tvorbou projektu a rámce.
 • Poznat různé analytické nástroje.
 • Naučit se pracovat s riziky a vytvořit díky nim lepší záměr

Stručný program setkání:

 • Co je to projekt a projektový rámec?
 • Pojmy – cíle, vstupy, výstupy, výsledky.
 • Logika rámce.
 • Jak a proč rámce tvořit a vyplnit.
 • Základní analýza nástroje analýzy.
 • Rizika a práce s riziky.
 • Tvorba logických rámců s více partnery či více zodpovědnými osobami v týmu

Komu je setkání určeno:

 • ředitelům škol všech typů a jejich zástupcům, hospodářům, případně učitelům, kteří spolupracují v týmech, které za školy projektové žádosti vyhotovují a podávají, případně ručí za jejich realizaci;
 • v širším smyslu pro každého, kdo chce naplánovat kvalitní záměr, poučit se a z rizik záměru a aktivně je řešit, kdo musí na tvorbě projektu spolupracovat s více lidmi.

Setkání je zdarma.

Lektor:

Ing. Václav Kugler


Užitečné odkazy:

Webinář s názvem Možnosti grantové podpory škol, aneb kde vzít peníze navíc:

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND
Ilustrační obrázek:

Unsplash. Pixabay.com: [online]. [cit. 2016-05-19]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/steelwork-engineering-structure-1031611/>.