Nej… z měsíce dubna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc duben 2016…

Nejvíce zobrazované články

Vandrujeme za řemesly, autor: Jaroslava Pachlová

Rok 2016 je vyhlášen jako Rok řemesel. Příspěvek přináší inspiraci ze ZŠ Stráž, kde probíhal celoroční projekt Dotek ztracených časů a jeho dílčí částí bylo poznávání tradičních i současných řemesel. V textu naleznou nápady a návody na tradiční rukodělné činnosti či méně obvyklé techniky jak prvostupňoví učitelé, tak i učitelé z mateřských škol, vychovatelky školních družin či organizátoři komunitních akcí.

Výukový a vzdělávací software nově a jinak, autor: Ondřej Neumajer

Postupně probíhající změna role učitele přináší i nový nebo inovovaný pohled na didaktické prostředky, které mohou žáci ve výuce využívat. Ve školách začíná být využíván i jiný než tradiční výukový a vzdělávací software.
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Nejvíce komentované články

Analýza emocí v Horizon Reportu 2016, autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: “Nechápu ale, proč by technologie schopné rozpoznávat lidské emoce měla být špatná zpráva pro učitele. To by snad pro učitele mohla být naopak dobrá zpráva, ne? Vždyť tím učitel vlastně získá další možnost vyznat se v emocích žáka, nebo ne?”

Nejvíce zobrazované DUMy

Čeština test XI., autor: RNDr. Michaela Ševečková

Materiál tvoří pracovní list do hodin českého jazyka. Obsahuje různorodé úkoly, které souvisejí s úvodním textem, ale najdete zde i řadu dalších úkolů s přesahem do jiných předmětů. Materiál je vhodný pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ať už pro přípravu na přijímací zkoušky, k maturitě nebo jako doplněk do opakovacích nebo suplovaných hodin. Pro obtížnější úkoly nebo pro ověření odpovědí je vhodné používat pomůcky (český výkladový slovník, pravidla pravopisu, slovník synonym) a také internet.

Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky, autor: PhDr. Romana Suchá

Materiál obsahuje soubor cviků spojených s jednoduchou básničkou. Říkanky jsou rytmické a nenásilně dítě vedou v jednotlivých pohybových aktivitách. Pomáhají rozvíjet pohybové dovednosti dítěte a zdokonalovat jeho mluvený projev. Díky nim se pohyb stává pro dítě zajímavou hrou. Metodický popis cviku upozorňuje, nač si dát pozor a na co se zaměřit. Ke cvičení nejsou potřeba žádné speciální pomůcky, stačí měkký stabilní koberec nebo neklouzavá pěnová podložka. Systematičnost při cvičení by měla ustoupit nadšení z pohybu.

Hádanky s doplňovačkou, autor: Zdeněk Hanzelín

Žákům se objeví obrázek. Musí jej pojmenovat a slovo doplnit. Výsledkem tvorby slov je vyplněná tajenka, která dá odpověď na hádanku.

Čeština test X., autor: RNDr. Michaela Ševečková

Materiál tvoří pracovní list do hodin českého jazyka. Obsahuje různorodé úkoly, které souvisejí s úvodním textem, ale najdete zde i řadu dalších úkolů s přesahem do jiných předmětů. Materiál je vhodný pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ať už pro přípravu na přijímací zkoušky, k maturitě nebo jako doplněk do opakovacích nebo suplovaných hodin. Pro obtížnější úkoly nebo pro ověření odpovědí je vhodné používat pomůcky (český výkladový slovník, pravidla pravopisu, slovník synonym) a také internet.

Nejlépe hodnocené DUMy

Storyboard, autor: BcA. Veronika Šrejmová

Pracovní list pracuje s pojmy storyboard, obrázkový scénář, animace, filmová tvorba. Zaměřuje se na upevnění pojmu storyboard a jeho využití při tvorbě animace.

Dovádivé básničky pro kluky a holčičky, autor: Phdr. Romana Suchá

Materiál obsahuje soubor jednoduchých básniček s hříčkou pro dovádění ve dvojicích nebo v dětském kolektivu. Říkanky jsou zaměřeny na rozvoj prosociálního chování dítěte, rozvoj řeči, pohybových dovedností a vytvoření vztahu, ať už s blízkou dospělou osobou, nebo s vrstevníky. Mohou dětem pomoci, aby se při dovádění vzájemně „potkávali“ a společně se smáli. Většina veršovaných hříček vyžaduje vzájemnou spolupráci.

Geometrické město, autor: BcA. Julie Floriánová

Pracovní list pracuje s pojmy geometrie, grafická technika, tisk, tvar. Je zaměřen na prohloubení poznatků z oblasti grafická činnost.

Záporná čísla s QR kódy, autor: RNDr. Jitka Rambousková

Zadání pro samostatnou práci žáků s výsledky v podobě QR kódu. Po vypracování si mohou sami zkontrolovat výsledky pomocí tabletu či mobilu s čtečkou.

Nejnavštěvovanější diskuze

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

ONLINE SETKÁNÍ: Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech

Účastníci setkání se seznámili s konceptem kontroverzní výuky na příkladu ze soudobých českých dějin. Setkání nabídlo konkrétní postupy jak prezentovat kontroverzní kauzy českých dějin efektivně, jak je prezentovat jako otevřená témata, na něž mohou mít žáci různé náhledy. Tématem nás provedl Mgr. Jaroslav Pinkas, metodik výuky moderních dějin a filmové podoby totalitních režimů z Ústavu pro studium totalitních režimů.

ONLINE SETKÁNÍ: Aplikace funkcí aneb Různé křivky kolem nás

Anotace: Setkání se věnovalo teorii křivek. Představili jsme si pojem křivka, jeho návaznost na kapitolu o funkcích, která se běžně vyučuje na středních školách. Dále jsme se podívali na jednotlivé křivky a jejich každodenní využití (spirály, cykloidy nebo evolventy).

Setkání připravil a lektorsky vedl Mgr. Petr Pupík – učitel matematiky a deskriptivní geometrie na matematickém gymnáziu v Brně, lektor seminářů z didaktiky matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

ONLINE SETKÁNÍ: Odpady, nebo zdroje?

V průběhu setkání jsme shrnuli, jak přistupovat k odpadům a jak to naučit žáky. Základem bylo vysvětlení základních principů cirkulární ekonomiky. V druhé části setkání jsme si přiblížili vhodné recyklační aktivity pro děti.

Setkání připravila a lektorsky vedla Ing. Lenka Skoupá.

ONLINE SETKÁNÍ: Počítačem podporovaný experiment a jeho místo ve výuce na a

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek se nebojí ve výuce používat moderní technologie. Na setkání představili účastníkům možnosti experimentování s podporou počítače, seznámili je s pozitivy a negativy spojenými s počítačem podporovanými experimenty.

Hodina pohybu navíc: ukázky tréninkových metod

Nové fotografie v modulu Wiki (výběr)