Nej… z měsíce února

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc únor 2016…

Nejvíce zobrazované články

První česká sdílená virtuální návštěva muzea v režii ZŠ Staňkov, autor: Mgr. Miloslav Khas

Zpráva o svého druhu první akci, při níž se žáci několika škol zúčastnili interaktivní online virtuální návštěvy Domu dějin Holýšovska. K realizaci byly použity dnes celkem běžné videokonferenční a cloudové technologie.
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Animace – krásná práce, autor: Růžena Pekařová

Článek pro pedagogy ZUŠ představuje, jak lze během měsíce seznámit žáky VO s animací pomocí jednoduchých cvičení a podpořit jejich fantazii a tvorbu při vlastní výrobě krátkého animovaného filmu.

Ovlivňují mobilní telefony výukové výsledky?, autor: Ondřej Hruška

Zamyšlení nad komentáři k výsledkům zahraničních výzkumů zabývajících se vlivem mobilních technologií na tradiční výukové výsledky žáků.
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.

Nejvíce komentované články

Finové opět reformují školství – ruší předměty a intenzivně zavádějí digitální technologie, autor: Ondřej Neumajer

Z komentáře: “Revoluce? Bude jistě zajímavé sledovat finský vývoj. Text vyznívá místy velmi dramaticky a opravdu revolučně, ale přiznejme si, že podobně by šlo psát i o změnách v českém školství.My jsme již přece o podobnou revoluci pokusili.  My jsme přece předměty „zrušili“ již dávno! Vyučovací předměty ve školách již podle rvp/švp nemáme. Současně začal být prosazována digitalizace – zde na portále rvp.cz (jasně propojeném s reformou) hlavně ve formě tzv. DUMů. (Abych předešel chybnému výkladu mé poznámky: Finům přeji, aby jim reforma vyšla!).” Miroslav Melichar

Tiché poznání v online světě, autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: “Chtěl bych jen poznamenat, že jak v RVP ZV tak i v RVP G jsou (klíčové) kompetence definovány jako „souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti“. Neboli vědomosti (znalosti) jsou chápány jako složka osvojovaných kompetencí.” Jan Maršák

Waldorfská škola, autor: Lucie Zormanová

Z komentáře: “Velmi inspirující. Díky za článek i komentáře. Waldorfskou/Steinerovskou pedagogiku (školy) sleduji i v zahraničí zvláště se zaměřením na zeměpis.” Jaroslav Vávra

Nejvíce zobrazované DUMy

Sčítáme se zmrzlinou, autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy jsou zaměřeny na procvičení sčítání čísel přes desítku.

Hádanky s doplňovačkou, autor: Zdeněk Hanzelín

Žákům se objeví obrázek. Musí ho pojmenovat a slovo doplnit. Výsledkem doplňování slov bude rozluštění hádanky.

Desetinná čísla 1, Desetinná čísla 2, autor: Mgr. Eva Macháčková

Pracovní listy jsou určeny k procvičení tématu desetinných čísel.

Zrakové vnímání I., autor: Věra Fišerová

Tento materiál tvoří pracovní listy – možno využít i na strukturované učení. Obsahuje též pexeso.

Nejlépe hodnocené DUMy

20. století očima dědečka I., autor: Mgr. Jitka Vrbová

Dědečkovo vyprávění stručně seznamuje žáky s dějinami 1. poloviny 20. století. Každé období ukončeno úkolem.

Geografie strachu, autor: Petr Tišl

Pracovní list se zabývá jedním z nových oborů geografie, který se zabývá rozmístěním míst ve městech, která jsou vnímána jako nebezpečná. Cílem je provést průzkum ve vybrané lokalitě a jeho výsledky vhodně prezentovat.

Papírový geoboard, autor: Magdalena Málková

Geoboard je dřevěná deska s devíti kolíčky nebo hřebíky, na které se navlékají gumičky. Dá se však využít i v papírové podobě, např. pro práci předškoláků nebo mladší školáky – pro zlepšení prostorové a matematické představivosti, nácvik pozornosti a procvičení grafomotoriky.

Několik zastávek v „Jáchymovském pekle“, autor: Mgr. Marcela Svejkovská

Jedná se o námět na exkurzi po naučné stezce Jáchymovské peklo dlouhé 8,5 km. Akci předchází příprava ve škole, kdy učitel zadá studentům k prostudování jednotlivá témata. V Jáchymově pak na místech, kde jednotlivé koncentrační tábory stály, skupina zastaví, a jednotlivci přednesou své referáty.

Itálie, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace pro práci na PC. Přílohou je pracovní list. Pro bezchybné zobrazení doporučujeme tento DUM spustit v programu Microsoft Office 2003 nebo 2007.

Nejnavštěvovanější diskuze

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

ONLINE SETKÁNÍ: BYOD

Jedním z možných opatření, která mohou pomoci řešit hrozící izolaci školního prostředí od světa venku, je propojení aktivit školních se světem žáků prostřednictvím mobilních technologií. Ideálním řešením je vybavit žáky školními přístroji, které lze administrovat z jednoho místa na dálku. Jenže na to většina škol nemá dost finančních zdrojů. Mnohem realističtěji se ukazuje možnost ve vhodných výuku posilujících situacích využít přístroje vlastní. Jste připraveni oznámit žákům, aby si ti, kteří mohou, “přinesli vlastní zařízení” (Bring Your Own Device)? Co všechno si musíte uvědomit, než takovou větu žákům řeknete?
Setkání připravili a lektorsky vedli Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. a Mgr. Petra Vaňková.

ONLINE SETKÁNÍ: Československo 38–89: příklad využití počítačové simulace ve výuce o minulosti

Setkání bylo v úvodu zaměřeno mimo jiné na koncept DGBL: Digital-game-based learning, didaktické využití strategických počítačových her nebo seznámení s adventurou Mission US. Ve druhé části setkání se lektor Mgr. Jaroslav Pinkas věnoval simulační hře Československo 38–89 – představil strukturu simulace a didaktický koncept autorů.

 

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

ONLINE SETKÁNÍ: Molekulová vizualizace v přírodovědných předmětech

V průběhu setkání jsme se seznámili s různými druhy molekulární vizualizace, dostupnými molekulárními stavebnicemi včetně ukázek možností jejich využití z pohledu učitele chemie (a fyziky) a celkovým přehledem možností zapojení vizualizace do výuky chemie a fyziky.
Setkání připravili a vedli lektoři Mgr. Jaroslav Vyskočil a Mgr. Ondřej Košek.

ONLINE SETKÁNÍ: Potraviny a lidé

V průběhu setkání jsme měli možnost nahlédnout na spotřebu potravin v historickém kontextu. Současně jsme poukázali na globální dopady výroby potravin, či možnosti podpory šetrného zemědělství. Nezapomněli jsme ani na tipy, jak toto téma prakticky implementovat do výuky.
Setkání připravila Ing. Lenka Skoupá.

Zdroje ilustračních fotografií:

Intel. Wikimedia.org: Kids with Education Tablet Computers [online]. 2013-08-28 [cit. 2016-03-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kids_with_Education_Tablet_Computers.jpg>.

skeeze. Pixabay.com:  [online]. [cit. 2016-03-09]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/en/eyeglasses-exam-optometry-vision-679696/>.

K vyhledání a citaci obrázků byl použit nový modul Metodickém portálu RVP.CZ Obrázky a citace.