Nej… z měsíce ledna

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc leden 2016…

Nejvíce zobrazované články

Pohádka nás naučí, aneb Umíte to s pohádkou?, autor: Sylvie Doláková

Pohádka nás naučí poznávat svět z mnoha úhlů pohledu: záleží jen na nás, jaký si vybereme. Můžeme se učit nejen jazyk, ale i matematiku, přírodovědu, výtvarnou, pracovní, hudební i tělesnou výchovu, a kdo vládne i cizím jazykem, může vše zkusit v něm.

Nástroje pro tvorbu vlastních mobilních aplikací, autor: Jan Fojtík

Přehled existujících systémů pro tvorbu mobilních aplikací z pohledu učitele.

Role technologií na cestě k inkluzi, autor: Bořivoj Brdička

Přehledová zpráva o tom, jakou roli by měly v procesu zavádění inkluze hrát vzdělávací technologie, doplněná kritikou situace u nás doma.

Propojený učitel, autor: Martin Gebhart

Článek je inspirovaný blogem amerického ICT koordinátora Stevena Andersona. Shrnuje vlastnosti učitele schopného k vlastnímu zdokonalování využívat spojení s kolegy.

Nejvíce komentované články

Interaktivní tabule v MŠ – ano, či ne? Za MŠ Křešice – ano, autor: Bc. Magdaléna Chladilová

Z komentáře: “Velkoplošný LCD nebo LED zobrazovač je myslím ve spojení s počítačem, tabletem, chytrým telefonem atd. efektivněji a univerzálněji využitelná investice.”

Knewton jako předzvěst budoucnosti?, autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: “Knewton ale pracuje ještě s jinými daty. Zkoumá (opět na velkých datech) úspěšnost toho kterého materiálu a jeho vhodnost pro tu kterou skupinu určitými vlastnosmi se lišících uživatelů. To, co komu předkládá, se tedy určuje podle více kritérií.”

Příspěvek češtináře k vytvoření počítačové gramotnosti žáků, autor: doc. PhDr. Eva Hájková CSc.

Z komentáře: “Jako středoškolský učitel informatiky bych opravdu uvítal, kdyby žáci uměli stručně a výstižně formulovat dotazy a krátké zprávy – ve skutečnosti tomu tak nebývá, a proto vítám slovo češtinářky mířené do vlastních řad. Myslím ale, že ve všech předmětech bychom měli pečovat o vyjadřovací schopnost žáků – jak se vyjadřují, tak i myslí (v matematice, v dějepisu, v chemii, v hudební výchově – prostě všude).”

Jak utratit 45 miliard dolarů aneb Co radí Reich Zuckerbergovi, autor: Bořivoj Brdička

Z komentáře: “Z ekonomický analýz skutečně vyplývá nedobrá zpráva, že bohatí jsou ještě bohatší a chudí ještě chudší. A technologie na tom mají významný podíl.”

Nejvíce zobrazované DUMy

Slabiky R, S, V (skládání slov, vybarvování obrázků), autor: Mgr. Oľga Gabrielová

Žáci si mohou obrázky nejdřív vybarvit. Pak je jejich úkolem rozstříhat jednotlivé slabiky ve spodní části pracovního listu a složit z nich odpovídající slova, která nalepí pod obrázek.

Motýli, autor: Mgr. Klára Soldánová

Grafomotorické listy zaměřené na dokreslování tvarů (motýlích křídel) podle předlohy. Procvičení koordinace oko-ruka, orientace v prostoru.

Pobaltí, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace pro samostatnou práci na PC. Lze využít i při výuce na interaktivní tabuli. Obsahuje odkazy na textové a obrazové zdroje na internetu, přílohou je pracovní list. Pro bezchybné zobrazení doporučujeme tento DUM spustit v programu Microsoft Office 2003.

Někteří ptáci našich lesů, luk a hájů, autor: Zdeněk Hanzelín

Žáci se seznamují s některými ptáky, rozlišují jednotlivé druhy a poznávají je i podle zvuku. Pro správné fungování zvuků je doporučeno rozbalit prezentaci a zvukové úryvky do jedné společné složky.

Nejlépe hodnocené DUMy

Kvarteto (slabiky a slova B, V, R, S, D, T), autor: Mgr. Oľga Gabrielová

Pomocí těchto pracovních listů si mohou žáci vyrobit vlastní hrací karty podlepené kartónem a ty pak použít ke hře „kvarteto“. Zároveň si procvičí a ověří dovednosti získané při „čtení slov s podporou obrázků“ zábavnou a soutěživou formou.

Státy Beneluxu, autor: Mgr. Jan Zicha

Interaktivní prezentace pro samostatnou práci na PC. Lze využít i při výuce na interaktivní tabuli. Obsahuje odkazy na textové a obrazové zdroje na internetu, přílohou je pracovní list. Pro bezchybné zobrazení doporučujeme tento DUM spustit v programu Microsoft Office 2003.

Uvolňovací cviky s kočkou Mickou – elementy písmen, autor: Mgr. Vendula Dovole

Druhý díl k pracovním listům Uvolňovací cviky s kočkou Mickou. Pracovní listy pro žáky prvních tříd k nácviku elementů písmen (čára, klička, zátrh, ovál…).

Kreslení s počítáním, autor: Mgr. Klára Soldánová

Pracovní listy pro žáky předškolního věku, ve kterých dle zadaného počtu dokreslují prvky do obrázku (počet oken apod.). Listy rozvíjejí zejména základní číselné a matematické pojmy, grafomotoriku, koordinaci oko-ruka.

Nejnavštěvovanější diskuze

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Aktérský pohled ve výuce dějepisu

Jak vybírat školní prameny? Proč nechat zaznívat „hlasy“ těch, kteří události přímo zažili? Na příkladu metodického materiálu „Děvčata z pokoje 28“ se Mgr. Milan Hes, Ph.D., didaktik dějepisu, historik, spisovatel a publicista, zamýšlí nad rolí svědectví v dějinách.

Výuka v zahradě napříč předměty

Cílem setkání bylo inspirovat a motivovat především učitele jiných předmětů než přírodopisu pro výuku v terénu, v přírodě (mimo školní učebnu). Lektor: Ing. Martin Kříž, vedoucí ekocentra Chaloupky.

 

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Umíte to s pohádkou?

Tématem setkání bylo využití pohádek ve všech oblastech vzdělávání. V zahraničí je toto téma uváděno pod názvem Story-based CLIL. Společně jsme se podívali na to, jak využít možnosti, které pohádka nabízí. Setkání připravila lektorka Mgr. Sylvie Doláková.

Využití fotografie ve výuce dějepisu

Téma setkání propojilo několik oborových perspektiv (historická věda, didaktika dějepisu, teorie médií, paměťová studia). Lektor Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů vychází z předpokladu, že moderní média tvoří důležitý kontext historiografie i školního dějepisu…

Zdroje ilustračních fotografií:

INSIGNIS, Cygnis. Wikimedia.org : Page 268 initial in fairy tales of Andersen (Stratton) [online]. 2011-09-20 [cit. 2016-02-15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Page_268_initial_in_fairy_tales_of_Andersen_(Stratton).png>.

Kylu. Wikimedia.org : Butterfly bottom PSF [online]. 2007-08-09 [cit. 2016-02-15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Butterfly_bottom_PSF.png>.