ONLINE SETKÁNÍ: Umíte to s pohádkou? | 14. 1. 2016 od 20:00

Čtvrtek 14. 1. 2016, 20:00

Pohádka nás naučí poznávat svět z mnoha úhlů pohledu: záleží jen na nás, jaký si vybereme. Můžeme se učit nejen jazyk, ale i matematiku, přírodovědu, výtvarnou, pracovní, hudební i tělesnou výchovu, a kdo vládne i cizím jazykem, může vše zkusit v něm, říká lektorka Mgr. Sylvie Doláková v doprovodném článku k setkání (Pohádka nás naučí aneb Umíte to s pohádkou?).

Anotace:

Téma pohádky prolíná každodenní výukou v oblasti jazyka, prvouky, matematiky, hudební, výtvarné, pracovní výchově a tělovýchovných chvilkách. Velký přínos je ten, že podkladové materiály jsou dvojjazyčné a tedy se dají využít buď jen v češtině, nebo angličtině, případně v kombinaci obou jazyků, kdy výuka toho nového je velice intenzivní, protože děti pracují s něčím, co znají už z rodného jazyka (odpadá překládání a vysvětlování pravidel a postupů).

Tématem setkání bude využití pohádek ve všech oblastech vzdělávání. V zahraničí je toto téma uváděno pod názvem Story-based CLIL.

Cíle a obsah setkání:

Pohádka nás naučí …nejen poslouchat a převyprávět text (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), ale také využít tematicky zaměřených písniček, říkanky, pohybové i didaktické hry. Učí děti poznávat přírodu a život kolem nás z pohledu postav a situací z pohádky, procvičuje aktuální matematické operace od nejjednodušších (více/méně), ke sčítání, odčítání, násobení i dělení nebo nabízí mnoho nápadů na výtvarné a pracovní techniky k rozvoji jemné motoriky.Po dobu, kdy děti žijí pohádkou, se všemu učí daleko rychleji, protože odpadá složité uvádění do situace a dlouhá motivace.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům mateřských a základních škol, a to nejen angličtinářům a „jazykářům“.
Setkání je zdarma.

Lektorka:

Mgr. Sylvie Doláková


Užitečné odkazy:

Předchozí ONLINE SETKÁNÍ lektorky na podobné téma: Výuka AJ v MŠ prostřednictvím pohádky:

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND
Citace:

DOLÁKOVÁ, Sylvie. Pohádka nás naučí aneb Umíte to s pohádkou?. Metodický portál: Články [online]. 06. 01. 2016, [cit. 2016-01-06]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/20611/POHADKA-NAS-NAUCI-ANEB-UMITE-TO-S-POHADKOU.html>. ISSN 1802-4785.