Nej… měsíce října

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejúspěšnějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ v měsíci říjnu…

Nejvíce zobrazované články

Specifika práce s dvouletými dětmi v mateřské škole – 2. díl, autor: PhDr. Jana Kropáčková Ph.D.

Práce s dětmi raného věku v mateřské škole má svá specifika. Autorka velmi výstižně popisuje jednotlivé oblasti související s touto problematikou.

50 zdrojů free obrázků podle Dana Leemana, autor: Martin Trefný

Přehled světových zdrojů volně dostupných obrázků včetně tematické kategorizace a popisu. Článek je součástí Učitelského spomocníka.

HZS Stř. kraje, videoprojekt OČMU: Bezpečnost chodců a používání reflexních prvků, autor: Hynek Černý

Ve spolupráci HZS Středočeského kraje, Policie ČR – KŘP Středočeského kraje, ZZS Středočeského kraje a Besipu byl natočen preventivní výukový videoklip pro žáky základních a středních škol. Hlavním zaměřením klipu je prezentace dodržování zásad bezpečnosti chodců a používání reflexní prvků při chůzi po vozovce za snížené viditelnosti a mimo veřejné osvětlení.

Nejvíce komentované články

Open source v Anglii, autor: Stanislav Havlík

Z komentáře. “A co jedenáctileté žákyně dívčí školy a jejich experimentování s operačním systémem? Jsou různé druhy experimentování. Žákyně mohou experimentovat na uživatelské úrovni – co všechno ten operační systém umožňuje, jak se to udělá, jaký vliv to má na ten systém. K tomu nepotřebujete OSS, k tomu nepotřebujete dokonce ani free SW. Lze si (cum grano salis) představit, že jedenáctileté žákyně experimentují s Linuxem tak, že jej přeprogramují. Opět, to by byl průlom.”

Nejvíce zobrazované DUMy

Čtení slov s podporou obrázků – R, S, autor: Mgr. Oľga Gabrielová

Čtení celých slov pomocí obrázku, určování počáteční slabiky, psaní hůlkovým písmem, párování: slovo–obrázek, slabika–obrázek, pexeso: slovo–obrázek.

Hrajeme si se slovy, autor: Mgr. Věra Kundratová

Pracovní list je určen žákům 4. ročníku k procvičování učiva o slově, významu slov. Hravou formou plní žáci úkoly, které prověří jejich znalosti o slově, schopnost čtení s porozuměním, orientaci v textu.

Ovoce a zelenina – pexeso, autor: Zdeněk Hanzelín

Děti interaktivní formou poznávají různé druhy ovoce a zeleniny.

Hraní s geometrickými tvary, autor: Mgr. Věra Kundratová

Pracovní list je určen žákům 4. ročníku, ale může být vhodným doplněním učiva i v nižších ročnících běžné základní školy. Žáci si hravou formou opakují základní geometrické tvary, vyhledávají stejné tvary, doplňují logické řady tvarů podle barvy a tvaru. Pomocí geometrických tvarů vyluští tajné zprávy. Vhodné zařadit při upevňování a opakování učiva.

Nejlépe hodnocené DUMy

Tvrdé souhlásky, autor: Mgr. Věra Kundratová

Pracovní list je určen žákům 4. ročníku, ale může být vhodným doplňkem učiva i nižších ročníků běžné základní školy. Nejen formou úkolů, ale také prostřednictvím křížovky, hádanek, bludiště si žáci opakují a rozvíjí učivo. Pracovní list je vhodný k opakování učiva.

Úsudkové slovní úlohy s tématem zdravého životního stylu, autor: Mgr. Pavlína Hublová

Jednoduché slovní úlohy s využitím úsudku (když, tak – násobení) a logického vyvozování v početním oboru do 10000. Propojujícím tématem je zdravý životní styl a zdravé stravování. Vytvořeno v SW Open Sankoré.

Lidské tělo, autor: Mgr. Jitka Vrbová

Žáci druhého stupně ZŠ speciální nebo studenti praktické školy si upevňují názvy jednotlivých částí těla, učí se ty, které dosud neznali. V metodických poznámkách jsou uvedeny hry i to, jak pracovat s pracovním listem. Druhou částí je seznámení se s nejznámějšími vnitřními orgány lidského těla. Pracovní list spolu s prezentací žákům ukáže uspořádání vnitřních orgánů i jejich základní funkce. Součástí jsou i metodické poznámky pro učitele.

Nejnavštěvovanější diskuze

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Veřejné licence, Creative Commons a možnosti jejich využití

Na setkání jsme si stručně představili veřejné licence jako takové a vysvětlili jejich fungování. Zabývali jsme se také aktuálním děním a využitelností licencí v českém prostoru. V druhé části jsme si přiblížili, jak správně nakládat s autorskými díly v režimu volných licencí a zmínili také specifika zaměstnaneckých a školních děl.

Poradenství a rozvoj dovednosti žáka v řízení vlastní vzdělávací a profesní cesty

… aneb Kariérové vzdělávání a poradenství ve škole. O tom, jak si v rámci sítě Euroguidance evropské země vyměňují zkušenosti v oblasti kariérového a celoživotního poradenství a jak lze s těmito informacemi pracovat na škole.

Projektová rizika a jak na ně reagovat

S riziky je možno se setkat na každém kroku a řízení rizik je důležitou oblastí projektového managementu každého projektu. Proto má řízení rizik projektů propracovanou metodiku a seznámení posluchačů s touto metodikou bylo cílem tohoto setkání.

Aplikace matematiky aneb Nedokonalosti dokonalé matematiky

Matematika je krásná věda, se kterou se setkáváme téměř na každém kroku, aniž bychom to občas tušili. Každý si asi klade otázky, jaké problémy řeší matematika. Co je vlastně v matematice dosud neobjeveno? Co řeší matematici jako vědci?

Tento multimediální soubor je umístěn v modulu AudioVideo na Metodickém portálu RVP.CZ pod licencí CC-BY-NC-ND

Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času

Jak pracovat s metodickou příručkou Václavské náměstí v perspektivách (Pracovní listy k výuce o historii a současnosti Václavského náměstí)?
Metodická příručka je jedním z výstupů projektu Praha sdílená a rozdělená. Cílem projektu i metodické příručky je pomocí symbolického významu místa utvářet živoucí vztah k minulosti tak, aby se stala zdrojem historického poučení a kritické interpretace vlastních dějin.

Zdroje obrázků:

HANZELÍN, Zdeněk. Ovoce a zelenina – pexeso. Metodický portál : Digitální učební materiály[online]. 06. 10. 2015, [cit. 2015-11-12]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/ovoce-a-zelenina-pexeso.html>. ISSN 1802-4785.

VRBOVÁ, Jitka. Lidské tělo. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 19. 10. 2015, [cit. 2015-11-12]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/lidske-telo-8.html>. ISSN 1802-4785.