ONLINE SETKÁNÍ: Možnosti spolupráce školy a školského poradenského zařízení | 8.4.2015 od 20:00

Možnosti spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením
Středa 1. 4. 2015, 20:00

Obsahem setkání s Mgr. Janou Šarounovou bude např. stávající legislativa týkající se školských poradenských zařízení (ŠPZ), základní přehled o jednotlivých zařízeních ŠPZ a jejich činnostech nebo vhled do legislativního vztahu škola–ŠPZ–zákonný zástupce.

Z obsahu:
  • Stávající legislativa týkající se školských poradenských zařízení (ŠPZ), základní informace o připravované změně legislativy. 
  • ŠPZ (PPP, SPC a středisko výchovné péče) – rozdíly a standardní činnosti. Pracovníci ŠPZ. Legislativní vztahy. 
  • Situace, kdy se na SPC obracejí zákonní zástupci žáka, nejčastěji na podnět školy, případně lékařů, klinických psychologů: diagnostika, odklad školní docházky, zvážení vhodného školského zařazení (běžná nebo speciální škola), integrace žáka, doporučení individuálního vzdělávacího plánu (IVP), doporučení žádosti o asistenta pedagoga, převedení do jiného vzdělávacího programu, uzpůsobené podmínky maturitní zkoušky, individuální terapie atd.
  • Integrace žáka se SVP: doporučení integrace, tvorba IVP, jeho osnova. 
  • Vzájemná komunikace a spolupráce školy, ŠPZ a zákonného zástupce během integrace žáka.
Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno pedagogům základních a speciálních škol, zástupcům vedení škol a výchovným poradcům.
Setkání je zdarma.

Lektorka:

Mgr. Jana Šarounová pracuje od roku 1998 jako speciální pedagog-logoped ve Speciálně pedagogickém centru pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci.


Užitečné odkazy:
  • Rozcestník všech online setkání Metodického portálu RVP.cz (obsahuje informaci o vstupu do online prostředí, kde setkání probíhá, a také odkazy na události vytvořené v prostředí sociálních sítí Facebook a Google Plus)
  • Položte lektorce otázku v modulu Diskuze.