ONLINE SETKÁNÍ: Online učení se v Edmodu | 25. 3. 2015 ve 20:00

Aplikace Edmodo může být zajímavou pomůckou k ověřování aktuálního stavu pochopení učiva a pozornosti žáků. O zkušenosti s řešením problémů při integraci do výuky, ale také o přínosu využívání aplikace Edmodo ve výuce, se s námi podělí Mgr. Martin Vonášek.

Anotace:

Nejprve se zaměříme na teoretické předpoklady ­ proč používat Edmodo, jaký je rozdíl mezi Edmodem a Moodlem, co přináší Edmodo oproti sociálním sítím, jakým způsobem lze v Edmodu využít princip gamifikace. V praktické části bychom se zaměřili na prostředí Edmoda ­ tvorbu skupin a malých skupin, udělování odznaků, sledování výsledků, vytváření testů, úkolů a hlasování, aplikace třetích stran. V závěru bychom diskutovali výhody a nevýhody Edmoda, jak žáky motivovat k využití Edmoda, co jde a nejde. Nedílnou součástí webináře bude hledaní ideální cesty v rámci online komunikace s žáky a porovnání Edmoda s podobnými nástroji.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno všem učitelům, kteří hledají efektivní nástroj pro online komunikaci s žáky.
Setkání je zdarma.

Lektor:

Martin Vonášek – učitel na střední škole, vyučující dějepisu a mediální výchovy, příležitostný hráč a zájemce o oblast indie game.


Užitečné odkazy:
Mohly by vás zajímat články o prostředí Edmodo: