ONLINE SETKÁNÍ: Spektrum vzdělávacích metod | 26.2.2015 ve 20hod

Čtvrtek  26. 2. 2015, 20:00

Každý z nás, pedagogů, denně řeší otázku, jak naučit žáky tomu, čemu se naučit mají, za situace, kdy dobře víme, že každý žák je jiný. Výukové situace se neustále mění. Pod rukama se nám proměňují i témata, kterým se ve výuce věnujeme. O úspěchu nebo neúspěchu naší práce rozhoduje kromě jiného i to, jak bohatý je výběr metod, které ovládáme. Bohatý výběr však je potřeba podpořit pedagogickou dovedností zvolit tu „správnou“ metodu. Prakticky to znamená pro konkrétní žáky v konkrétní situaci použít nejvhodnější metodu. Chce to zkušenost a také „pořádek na pracovišti”.

Často slyšíme o moderních metodách, aktivizujících metodách apod. Víme, že některé metody jsou jistě novější než jiné, některé metody více aktivizují žáky než jiné. Jsme však hluboce přesvědčeni, že moderní automaticky neznamená dobré. Žádná metoda není sama o sobě dobrá nebo špatná. Dobré nebo špatné je její použití v určitých souvislostech a za konkrétním účelem. Pro učitele je tedy zásadní mít jasno především v cílech výuky. Teprve ve vztahu k těmto cílům lze provádět volbu metod.

V průběhu našeho setkání vám nabídneme pohled na metody a formy práce vycházející z mnohaleté učitelské i metodické zkušenosti. Naším cílem je představit vám efektivní a relativně jednoduchý systém. Ten vychází z přesvědčení, že existuje zásadní vazba mezi cíli výuky a metodami a formami práce, které pro dosažení těchto cílů používáme.

Během setkání se také seznámíte s nástrojem „Duhové metody”. Ten je určen pro snadný výběr metod ve vztahu k úrovním vzdělávacích cílů.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům všech stupňů škol, zástupcům vedení škol a školských zařízení, ale i veřejnosti, která se zajímá o současné trendy ve vzdělávání.
Setkání je zdarma.

Lektoři:

Karel Tomek a Anna Doubková


Užitečné odkazy: