ONLINE SETKÁNÍ: Poruchy autistického spektra, podmínky pro integraci žáků s PAS | 10.9.2014

Středa 10. 9. 2014, 20:00

Přijměte pozvání na třetí setkání s lektorkou Věrou Čadilovou. Hlavním tématem tohoto setkání je shrnutí metodické a didaktické podpory inkluze žáků s PAS. 

Stručný obsah:

  1. Metodika práce se žákem s PAS – strukturované učení, vizualizace času, motivace; specifická úprava vyučovací hodiny; strategie řešení problémového chování;
  2. Typologie žáků s PAS;
  3. Prověřování učiva a domácí úkoly;
  4. Individuální vzdělávací plán (zásady pro tvorbu IVP).

Setkání je určeno všem, kteří se v rámci svých pracovních povinností věnují žákům s poruchami autistického spektra. Praktické informace mohou prostřednictvím webináře získat i rodiče a široká veřejnost.
Setkání je zdarma.

Lektorka: PaedDr. Věra Čadilová, speciální pedagog, metodik; místopředsedkyně sdružení APLA. 


Užitečné odkazy:                                                                

Podívejte se na první a druhý díl seriálu s tématem péče o žáky s poruchou autistického spektra.