Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

ONLINE SETKÁNÍ: Rozvoj podnikavosti žáků

Středa 2. 10. 2013, 20:00

Podnikání je jednou z klíčových kompetencí v Evropském rámci kompetencí. Některé členské země již představily své národní strategie pro výchovu k podnikání nebo podnikatelské učení zařadily do osnov jako povinný předmět. V ČR je věnována výchově k podnikání také patřičná pozornost.

Cílem webináře je informovat učitele o žákovském projektu Studentská obchodní snídaně a o možnostech jeho využití ve výuce žáků středních škol. Projekt Studentská obchodní snídaně netradičním způsobem rozvíjí klíčové i odborné kompetence žáků a připravuje je na reálný profesní život za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. 

Obchodní snídaně jsou základním prvkem konceptu, který z Anglie přinesla do českého prostředí franšízová společnost Business for Breakfast ČR, s. r. o. (dále jen B4B). Představuje novou generaci zjednodušeného získávání obchodních příležitostí prostřednictvím sítě úspěšných, profesionálně organizovaných klubových setkání, jež se vyznačují dynamickou a přátelskou atmosférou, proaktivním přístupem, vytvářením nových obchodních vztahů a výměnou kvalitních referencí a doporučení. [1]

Lektoři:

Michal Hrubý, regionální ředitel Business For Breakfast®
Mgr. Richard Jurečka Ph.D.

Setkání je určeno učitelům SŠ a SOŠ, ale také široké veřejnosti. Vstup na setkání je zdarma.

[1] JUREČKA, Richard. Studentská obchodní snídaně. Metodický portál: Články [online]. 05. 06. 2013, [cit. 2013-09-25]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/17575/STUDENTSKA-OBCHODNI-SNIDANE.html>. ISSN 1802-4785.


Užitečné odkazy:

  • Rozcestník všech online setkání Metodického portálu RVP.cz (obsahuje i odkazy na události vytvořené v prostředí sociálních sítí Facebook a Google Plus)
  • Diskuzní fórum ke všem online setkáním 
  • pozvánka na setkání ke stažení
  • http://www.obchodnisnidane.cz/