III. Efektivní používání aplikace Photomath

V této lekci se podíváme na to, jak používat aplikaci Photomath efektivně a jaká pravidla s žáky nastavit, a to při použití aplikace ve škole. O tom, jak používat aplikaci doma, je následující IV. díl.

Můžete si pustit toto video, nebo číst dále.

Aplikace Photomath je vyvinuta pro mobilní telefony a tablety, tudíž používáme některé z těchto dvou zařízení. Ideální je, když má každý žák svoje zařízení, na kterém Photomath využívá. Pokud nemá škola dostatek tabletů, je lepší dovolit žákům použít chytré mobilní telefony. U žáků, kteří naopak telefon nemají, je potřeba předem zajistit tablet.

Na základě osobní zkušenosti a pozorování jsem si všimla, že je pro žáky snazší manipulace s mobilním telefonem, focení příkladů s ním jde lépe.

Důležité také je, aby žáci měli připojení na wifi nebo data.  

Každá škola má svá pravidla pro používání telefonů ve školních prostorách. Žáci v naší škole mají zakázáno používat mobilní telefony, a to i o přestávkách. Nicméně mohou je mít u sebe. Používají je pouze na vyzvání učitele podle toho, jak si to daný učitel ve své hodině nastaví. 

A kdy je vhodné říct „vyndejte si mobilní telefony“

Aplikaci používáme se žáky v 9. ročníku. A brzy ji budeme používat
v 8. ročníku na rovnice. Ideální je začít používat aplikaci Photomath od algebraických výrazů. Dříve např. u složitějších výpočtů na zlomky (připomenu zde legislativní hledisko – použití aplikace od 13 let).

 

A kdy dát povel „použijte Photomath“? Často dávám žákům možnost použít aplikaci na začátku hodiny a nechám na nich, aby se sami rozhodli, kdy Photomath použijí. Samozřejmě není možné, aby žáci řešili matematické úlohy pouze s aplikací, ale ještě jsem se nesetkala s tím, že by se některý žák rozhodl nechat vše na aplikaci.

Naopak si žáci sami rozhodnou, kdy mobil použijí. Učí se využít a zapojit digitální technologie na základě svého rozhodnutí. Sami často i řeknou, proč se rozhodli v daný moment ji použít.

Také je vhodné nechat žáky najít si chybu. Např. nevyšel výsledek rovnice, tak než sdělit např. „zde je špatný postup“, je lepší nechat žáky, ať sami zkusí najít „kritické“ místo daného příkladu. Tím, že si sami přijdou na chybu, najdou ji, se nejen učí použít více aplikaci tím, že se musí podívat na postu, ale učí tím i sami sebe.  Tím, že si žáci sami přijdou na chybu, že ji najdou, se učí jak více používat aplikaci, protože se musejí dívat na postup, tak tím učí i sami sebe. 

Hezký den, Kateřina