Tak už je to tu zase!

Začátek školního roku je už téměř za dveřmi. Vedoucí pracovníci škol vyndavají rozvrhy a snaží se do nich napasovat tělocvičny, jazykové a počítačové učebny, učitelé si chystají sady učebnic a snaží se urychleně doplnit si pracovní sešity, aby pak měli víc času na aktivizaci žáků. Rodiče už začínají sledovat ceny pastelek, modelín, vodovek a bačkůrek, studenti a starší žáci pomrkávají po nejnovějších technologických nástrojích, které by „studovaly samy“…

Jako učitelka 1. stupně jsem vždy na začátku roku měla nějaká předsevzetí. Nějaké představy, co budu dělat jinak nebo lépe. Možná, že některé moje myšlenky budou podobné těm vašim:

  • Nová šance. Které moje kroky se nepovedly? Mohu zajistit, aby se neopakovaly? Pokud nastane stejná situace, jak jinak bych mohla reagovat? Mohu takovým situacím předejít?
  • Nový management. Opravdu chci opět použít tabulku se seznamem o zapomínání žáků? Fungovalo tak, jak jsem si přála? Naučili se žáci zapisovat do Sdělení (notýsek s informacemi pro rodiče) samostatně informaci o tom, co zapomněli? Fungovala agenda plynule? Nemohla bych vše ještě nějak zjednodušit? Mám diář, do kterého si zapisuji denní rutinu (zapomněl, donese, slíbil, splní apod.), nebo si budu linkovat velký čtverečkovaný sešit?
  • Nová výzdoba. Je nástěnka přes celou zeď vždy využita? Nemohla bych využít prostor lepším způsobem? Opravdu musí nástěnka viset tak vysoko, že jediný, kdo může na ni cokoli dávat, jsem já stojící na stole? Jsou všechny plakáty, kterými jsem „zaplácla“ zdi opravdu nutné? Nemohla bych raději použít nějaké menší nástěnky pro aktivní hry a rychlé vyvěšování např. odpovědních lístků aj.? Mám připravený prostor pro plakáty a další výstupy z tematického vyučování a projektů?
  • Tematický plán. Jak jsem pracovala s tematickým plánem v průběhu loňského školního roku? Používala jsem jej v papírové nebo spíš v elektronické podobě? Byly všechny jeho části k užitku? Nebylo třeba něco dohledávat nebo připojovat? Jak jednoduše zapracovat poznámky, které si v průběhu školního roku píši?
  • Moderní technologie. Co nového se během roku chci naučit používat? Jak budu získávat nové náměty a nápady?
  • Komunikace s rodiči. Stačí mi ke komunikaci Sdělení? Fungovaly webové stránky/blog třídy tak, jak jsem si předsevzala? Jaká byla návštěvnost a odezva v komentářích? Mohu nějak rodiče „aktivizovat“? Zeptala jsem se jich, jakou sociální síť by případně rádi používali pro komunikaci? (Na prvním stupni nemohu soc. sítě používat s žáky, ale rodiče už spadají do kategorie 13+, takže je to ok) 
  • Učebnice a pracovní sešity. Mám vše na jednom místě? Nebudu uvažovat o dvou sadách – jedna bude zůstávat ve škole, jedna bude doma NEBO budu učebnice pořád přenášet? Mám oddělené učebnice, které mají žáci a ty, které jsem si koupila pro inspiraci? Nemohla bych si tu druhou hromádku nechávat jen doma (přípravy jsem vždy dělala doma)?
  • Interaktivní tabule. Mám uklizeno ve složce s přípravami z loňského roku? Zapátrala jsem po přípravách pro nadcházející ročník? Připravila jsem si složky pro jednotlivé předměty? Je SW aktualizovaný včetně galerie obrázků? Mám v počítači výukové programy, které se hodí pro daný ročník? (Raději hned všechno nemazat, zpočátku můžete ještě používat pro opakování).
  • Příprava na první den. Jsou umyté lavice? Je nějaký skromný obrázek na tabuli (žádná volná galerie, pěkně namalovat neuměle vlastní rukou!)? Bude na každé lavici bonbon nebo lízátko? Kromě žákovské – bude tu i nějaký sešit nebo učebnice? Budu kupovat celé třídě nějaké plastové krabičky na pomůcky k činnostnímu učení? Kam si budou žáci dávat vyplněné pracovní listy – budu jim kupovat nějakou krabici, papírový šanon nebo požádám rodiče o desky?

Který bod jsem zapomněla? Díky za doplnění v komentářích.