Digital Learning Night aneb 5. dubna Noc s Andersenem online

Není to tak dávno, co jsme si se skupinou GEG Učte s námi zorganizovali druhý ročník Digital Learning Day. Už náš první DLD nás natolik potěšil, že nápad zorganizovat něco podobného i v rámci akce Noc s Andersenem padl poměrně záhy.

Co je Noc s Andersenem?

První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně. Následně se velmi zajímavá akce začala šířit a v  průběhu dvanácté společné pohádkové Noci s Andersenem, která se konala v pátek 30. března 2012 se účastníci sešli celkem na 1.180 místech Čech, Moravy, Evropy i jinde.

Proč DLN?

Při akci Digital Learning Day jsme se zaměřili na smysluplné využití moderních technologií ve výuce. Chtěli jsme ukázat, že jde moderní technologie využít napříč všemi předměty a že lze takto motivovat žáky k rozvoji znalostí a dovedností, které mají mnohem širší záběr než jen dovednost práce s aplikací/softwarem nebo učení se znalostem z daného předmětu.
Při DLN chceme spíš zprostředkovat aktivity, které probíhají v rámci Noci s Andersenem na školách, které se k nám přidají, a to okamžitě a online. Chceme využít našich znalostí práce s online setkáním (konkrétně se opět bude jednat o Google Hangout, součást nabídky aplikací sociální sítě Google Plus) a vyzkoušet si variantu propojení několika škol přes internet. Věříme, že online Hangout i následný záznam bude inspirací pro učitele, jak se lze snadno setkávat napříč Českou republikou nejen s učiteli ale celými třídami.Další inspiraci, jak lze využít Hangout, najdete na blogu GEG ČR.

Jaký bude průběh?

Vysílání začne ve 20:30 a potrvá přibližně do 21:20. Postupně se vystřídá 6 skupin, které slibují např.:

  • představení pohádkových úkolů, které v rámci akce děti plnily;
  • ukázku divadélka, které si děti samy vyrobily;
  • několik aktivit z Noci s Malou mořskou vílou;
  • hádanky pohádek a pohádkových postav.

Celá akce bude opět probíhat pod patronací GEG ČR a Metodického portálu RVP.CZ.

Jak se můžete zapojit?

Ještě je čas připojit se k samotnému vysílání. Stačí mít techniku (tablet, notebook apod) s webkamerou a připojením na internet – a samozřejmě chuť podělit se s námi o své pojetí Noci s Andersenem.Přihlaste se přímo do akce na Události Google+ nebo kontaktujte naši komunitu GEG Učte s námi. Rádi Vás informujeme o podrobnostech.
Sledujte nás online – informaci, kde bude vysílání najdete na stránce události na Google+, a dejte nám zpětnou vazbu. Napište do kometářů, co byste v příštím ročníku navrhovali vylepšit, co se vám nejvíc líbilo.Sdílejte záznam.

Zdroje

Nocsandersenem.cz (2000). Noc s Andersenem. [online] Retrieved from:http://www.nocsandersenem.cz/o-projektu.html [Accessed: 24 Mar 2013].

Hublová, P. (2013). PEPOUŠův nápadník: Digital Learning Night aneb 5. dubna Noc s Andersenem online. [online] Retrieved from: http://inapadnik.blogspot.cz/2013/03/digital-learning-night-aneb-5-dubna-noc.html [Accessed: 26 Mar 2013].