Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Takže stávka. Ale za co?

K dnešní stávce se už vyjádřil kdekdo. Například ministr školství, který opakovaně prokazuje, že pokud něčemu rozumí, školství to asi nebude. I prezident Klaus, který se snaží naopak dokázat, že rozumí všemu. Ten rovnou s hrubostí sobě vlastní napadl stávkující učitele. Internetové diskuse a debaty rodičů před školami rezonují jednotným názorem: učitelé, co jsou denně v jednu doma, mají tři měsíce dovolené a dostali přidáno, se brání možnosti, že by je někdo platil za skutečně odvedenou práci. Fuj, hanba, ať se stydí!

Stávka je v mnoha ohledech nešťastná. Proč stávkujeme zase jenom ve chvíli, kdy je řeč o penězích? Ministr Dobeš se systematicky pokouší škodit českému školství již dlouhé měsíce – proč se takto důrazně ozýváme až teď? Upřímně řečeno – ani odbory nám svým vystupováním moc dobrou reklamu nedělají, obvykle se chovají, jako by nešlo ani vzdáleně o kvalitu škol, ale pouze o sociální výhody a platy kantorů. Proč tedy podporovat jimi vyhlášenou stávku?

Potíž je v tom, že prosazovaná novela zavádí dvě opatření, ve svých důsledcích protichůdná. Já i mnozí mí kolegové cítíme potřebu vysvětlit, proč přesně stávku podporujeme, jak těžké dilema tím pro nás vzniká, a také se možná trochu ospravedlnit.

Tak tedy: prvním (veřejně proklamovaným) opatřením je zrušení tzv. věkového automatu. Tedy automatického platového postupu v tabulkách podle „odučených“ let. Dlužno říct, že ten postup není nijak závratný, ale budiž: s takovým opatřením musím já i mnozí další učitelé souhlasit. Mnohokrát jsme byli svědky situace, kdy nám ze školy odcházel mladší kolega, talentovaný a schopný pedagog, protože ředitel prostě neměl nejmenší šanci jej za jeho práci patřičně ohodnotit. Ředitel je za školu odpovědný a je povinen si sestavit odpovídající tým lidí. Jak to má ale udělat, když je zbaven nejdůležitějšího a nejjednoduššího motivačního prostředku, tedy možnosti finančního ohodnocení práce svých podřízených? Odboráři nám postupně vyjednali danajský dar: skoro všechny peníze do tabulek. Dnes je skutečně téměř jedno, jestli to v půl druhé zabalím a jdu domů, anebo jedu nonstop od sedmi ráno do sedmi večer. Na penězích to poznám jen zřídkakdy…

Nikdo nechce upírat délesloužícím učitelům jejich platy – měli by je mít ve skutečnosti mnohem vyšší než teď. Ale rozumný a spravedlivý ředitel je právě pro jejich zkušenost ocení. A námitky, že ředitel nemusí být ani rozumný, ani spravedlivý? No jistě – a znáte nějakého zaměstnavatele, kde by vám nehrozilo stejné riziko? Asi těžko…

Shrnuto – ředitelé škol by měli mít k řízení svých škol volnější ruce, a zrušení (nebo alespoň oslabení) věkového automatu se tedy jeví jako rozumný krok.

Co ale už pan ministr veřejnosti sdělit opomněl, je druhý možný následek této novely: že totiž ředitelé škol na vyplácení mezd dle své úvahy v budoucnu vůbec nemusí dostat od státu peníze. Představme si situaci, kdy ve státním rozpočtu není dostatek financí (to je snadné – už teď je to realita). Novelizovaný zákon stanoví, že každý učitel musí dostat minimální základ. Ostatní je jaksi navíc. A co když ředitel školy zkrátka tohle „navíc“ nedostane? Vláda – tato i budoucí – bude jistě šetřit, kde jí to jen zákony trochu umožní. Není tedy náhodou celá slavná novela jen mlhou, která má přikrýt faktické budoucí snížení platů ve školství na naprostý základ? A ještě velmi zbabělým způsobem, který má v očích veřejnosti přehrát zodpovědnost na ředitele škol? Taková situace by vyústila v pravý opak toho, co nám ve zdůvodnění novely je slibováno: nastal by úplný a definitivní odchod jen trochu schopných učitelů ze škol, protože za takové peníze tu práci prostě nikdo dělat nebude.

Těžko říci, je-li to úmysl, nebo pouhá neschopnost. Dle dosavadních zkušeností není možné ministru Dobešovi věřit, že a) rozumí resortu, který řídí a b) nemá žádné postranní úmysly. Proto je varovná stávka zřejmě na místě. Zůstává po ní ale kyselá pachuť. Pachuť zbabělosti dvou vysoce postavených státních činitelů, kteří se nestydí před veřejností očerňovat a pomlouvat učitele, již na rozdíl od nich pro vzdělání společnosti alespoň něco pozitivního dělají…