Sdílny – regionální setkání pedagogů ve vaší režii

Regionální setkávání pedagogů funguje při portálu už pár let, nejrůznější místní akce navštívily stovky učitelů. Doposud nabídka setkávání nad pedagogickými tématy vycházela jen od nás. Máme pro vás nabídku. Pomůžeme vám pořádat vlastní setkávání s kolegy, jednoduše, funkčně.

Sdílny RVP.czNázev „sdílny“ vzešel od Rady starších portálu, po krátkém přemýšlení o tom, co by se při setkání učitelů mohlo odehrávat: seminář na nějaké téma, dílna, sdílené zkušeností s něčím… ke „sdílně“ nebylo daleko. A tak:

Nabízíme vám možnost založit sdílnu, místní společenství pedagogů.

  • Sdílny jsou místní společenství pedagogů, kteří se chtějí potkávat osobně.
  • Sdílny mají vysloveně komunitní charakter.
  • Sdílna má své jádro, v něm jednoho či více zakladatelů.
  • Sdílna pořádá akce a na ně zve (s naší pomocí) další účastníky.
  • Sdílny jsou komunitky – oběžnice portálu RVP.cz.

Dvě sdílny už vznikly:  Jedna v ZŠ Stráž, druhá ve Speciální ZŠ v Poděbradech. Obě fungují a plánují, co dál.

Sdílna ve Stráži pozvala koncem srpna skupinu učitelů nejen z jejich školy, ale i odtud, z portálu, na předškolní ladění. Mluvili o školních projektech, o počátečním psaní, o inspiracích z finského školství, i o tom, co se ve školství děje u nás, o vlastních zkušenostech a nápadech, projeli všechny moduly portálu a ukazovali si, kdo co využívá a jak. Na příští akci sdílny chystají myšlenkové mapy, bude to zjevně už méně komorní. Více ZDE.

Sdílna se Speciální ZŠ v Poděbradech byla naopak mega. V Poděbradech se nadchli do využití iPadů ve speciálním vzdělávání. Podařilo se jim zdarma sehnat lektory z firmy Apple a zapůjčen iPadů od 24U. Na dopoledne pozvali rodiče, na odpoledne pak právě učitele z řady škol. Učili se ovládat iPady, vyzkoušeli aplikace vhodné pro komunikaci i vzdělávání dětí se speciálními potřebami, vyměňovali si zkušenosti a zavítali i na portál. Sdílnu připravili v podstatě sami, portál pomohl metodicky, s propagací a s občerstvením. Detaily TADY.

Jak vám pomůžeme? Kompletně vás povedeme. Pomůžeme při výběru tématu, při organizaci, při propagaci, dokonce můžeme větším sdílnám nabídnout i naše lektory a pomoc s občerstvením. Na vás bude, abyste do toho s námi šli. Zkuste oslovit pár kolegů, o kterých víte, že by je zajímalo potkat se osobně – nad tématem, které vás zajímá, pálí, nebo zkrátka jen podělit se o zkušenosti.  

Informace pro zájemce servírujeme ZDE. Pokud máte byť jen ždibec chuti (nebo dokonce nápad, potřebu), kontaktujte nás.