Články a Blogy chrání nová licence

Milí návštěvníci Blogů,

chtěli bychom vás informovat, že materiály a příspěvky nově zveřejněné v modulech Blogy a Články chrání od dnešního dne nový, přísnější typ licence Creative Commons. Co to znamená?

Že materiály a příspěvky z Článků a Blogů mohou uživatelé a média stále přejímat a citovat, ale od dnešního dne je nesmí jakkoliv upravovat či do nich zasahovat. Ke změně jsme přistoupili na základě více než půlroční zkušenosti s předešlou licencí, která se pro některé případy ukázala jako ne zcela dostatečná. I malá úprava totiž může výrazně ovlivnit smysl a vyznění textu.

Název a celé znění nové licence naleznete na tomto odkazu, nebo na patce stránky Metodického portálu pod ikonou Licence.

Změna se projevila samozřejmě i v Pravidlech používání Metodického portálu, a to konkrétně v bodě 7.

Věříme, že pro vás bude změna licence přínosem.

Tým projektu Metodika II

Autor textu: Petr Šimek