Ingot: Nové přístupy k hodnocení a certifikaci počítačových dovedností ve školství

The International Grades – Open Technologies (INGOT) je systém pro hodnocení a certifikaci počítačových dovedností, který bude představen pedagogické veřejnosti v ČR. Certifikáty mají celoevropskou platnost, v obsahu kurzu jsou využívány open-source technologie, zohledňují se platné kvalifikační rámce a terminologie.

Představení systému Ingot

 • Motivace studentů prostřednictvím formálního ocenění jejich znalostí
 • Minimální náklady na certifikaci studentů – systém pracuje výhradně v internetu a využívá open source
 • Strukturovaná stupnice hodnocení v přímé vazbě na Evropský kvalifikační rámec a rámcový vzdělávací program ČR
 • Podpora tvůrců programu a akreditovaných středisek

Program celoživotního učení Leonardo da Vinci umožnil přenos inovačního produktu Ingot z Velké Británie a Německa do dalších evropských zemí. Grant EU pokrývá náklady na překlady materiálů do národních jazyků a pilotní ověřování v jednotlivých zemích.

Zúčastněte se osobního setkání s tvůrci systému a zapojte se do diskuze o možnostech implementace ingot v České republice!

Pilotní semináře

 • 26.10.2010, 14.30-17.30 – Brno
 • 27.10.2010, 10.00-13.00 – Praha

Konkrétní místa budou upřesněna. Semináře vede pan Ian Lynch, zakladatel akreditačního střediska TLM – The Learning Machine. Tlumočení je zajištěno. Účast na semináři je díky financování EU zdarma. Kvůli omezenému počtu míst prosíme o registraci na management@euro-face.cz

Obsah seminářů

 • představení a zaškolení účastníků pro práci v hodnotícím a certifikačním systému Ingot
 • účastníci získají přístupová práva pro vkládání studentů, realizaci hodnocení a přístup k vydávání certifikátů
 • účastníci sami obdrží certifikát hodnotitele, který je opravňuje k vydávání certifikátů studentům

Všichni účastníci dále získají kompletní příručku v českém jazyce, jak se systémem pracovat a s podrobným rozpisem hodnotících kritérií.

Partneři programu

Aktuální dění

 • Probíhá odborná a jazyková korektura příručky (bude k dispozici také v PDF) – JSI, Liberix
 • Připravuje se web pro projekt – Liberix
 • Přijímají se přihlášky na semináře – Euroface Consulting