Flat Stanley

Přišel mi email od partnerské anglické školy…

My class is reading the book FLAT STANLEY. It is about a boy who gets squashed when a board falls on him!
He becomes flat! Now he has the advantage of travelling the world on his holidays very cheaply in an envelope!
Flat Stanley from Lakeside would like to visit you! Please let me know if you would be happy to look after Stanley for 2 weeks and tell us all about his trip…

…cože Byt(ový) Stanley? Chlapec, ze kterého se stal byt a chce nás navštívit v obálce??? Co to znamená…byla moje první reakce. Po chvilce jsem pomocí výkladového slovníku pochopila. Zatímco já znám slovíčko  „flat“ jako podstatné jméno, tak v případě přídavného jména se překládá jako plochý, rovný, placatý…(nesmějte se mi, angličtináři, fakt jsem to nevěděla) . Po další půl hodince brouzdání na internetu jsem začala rozumět, co nám to vlastně Tanis nabízí. A tak začalo naše seznamování se Stanleym…

FLAT STANLEY je první z řady knih Jeffa Browna, která představuje Stanley Lambchopa, chlapce, na kterého v noci spadla velká nástěnka, visící nad jeho postelí a on se tak stal úplně plochým jako palačinka. V této podobě potom zažívá různá dobrodružství. Na základě tohoto příběhu vznikl mezinárodní projekt. Vtip spočívá v tom, že Stanley, jako zástupná postavička, cestuje z jedné školy do jiné po celém světě. Děti ho nosí všude s sebou, půjčují si ho domů, nechají ho sledovat své vyučování. Po dobu návštěvy Stanley zažívá všechno to, co jeho dětští průvodci a po návratu může „vyprávět“ 

Projekt okamžitě zaujal nejen mě, ale i mé kolegyně, a tak bylo rozhodnuto, Stanley může přiletět, těšíme se na něj. Knížka nevyšla v českém překladu, ale je psána jednoduchou angličtinou s množstvím obrázků, takže ho s pomocí mohou číst i mladší děti. My jsme, vzhledem k charakteru naší školy, zvolili obrázkovou formu s jednoduchým českým překladem.

dopis

Sotva jsme všechno stačili připravit a paní učitelky našich prvňáků a druháků seznámily děti s příběhem, přišla velká bílá obálka z  Británie a v ní dopis s prosbou, abychom se o Stanleyho dobře starali a odpověděli na jeho otázky.  Zájem o to, vzít panáčka domů a všem ho ukázat, byl tak velký, že muselo dojít k losování pořadí. Každý další den přibývaly na nástěnku a třídní blog informace o společných zážitcích. Stanley měl ve třídě své čestné místo, učil se s dětmi, kreslil, zpíval, cvičil, motivoval je k práci, byl na plavání, v snoezelenu a dokonce zažil s paní učitelkou Kristínou pravé moravské Velikonoce. 

Děti se za to od něj dozvěděly hodně věcí o Anglii, seznámily se s britskou vlajkou, poslouchaly anglické písničky a prohlížely si obrázky. A navíc teď mají nové kamarády a společné aktivity s nimi určitě nekončí. Pořád ještě čekáme, jak dopadne náš eTwiningový projekt.

Dnes jsme Stanleyho vypravili na cestu domů. Spolu s letáčky, vlaječkami, obrázky a doufáme, že i s příjemnými zážitky a vztahem k České republice, o které se se svými anglickými „majiteli“ podělí. A možná, že si teď děti vyrobí svého vlastního Stanleyho nebo třeba Pepíka a pošlou ho do jiné země a za dalším poznáváním nových kamarádů. (Vzpomínáte na Lukáše, kluka z plakátu? I ten by mohl takto cestovat).

So, bye, bye, Stanley. It was nice to meet you.