Teach First není cesta!

Pana profesora Zlatušky si vážím a tuším, že se jedná o velmi pragmatický návrh (https://archiv.ihned.cz/c1-65789170-do-skol-se-maji-vratit-ucitele-bez-pedagogickeho-vzdelani-chybeji-totiz-vyucujici-prirodovednych-a-odbornych-predmetu)… Na druhou stranu jako zastánce profese učitele jsem naopak pro její větší transparentnost. V dlouhodobém měřítku chceme přeci měnit celé vzdělávání učitelů ve smyslu profesní přípravy a celoživotního učení se učitelů a jejich podpory jako takové. Profesionalizovat se dál a to jak ve vlastním vnímání své profese, tak před žáky, rodiči a veřejností! Toto dílčí opatření tedy není dlouhodobá koncepce, ale jen řešení momentální krize, kdy školy marně shánějí kvalitně připravené učitele.
Namísto zlepšení podmínek ve vzdělávání a při práci učitelů ve školách budeme zachraňovat školy programy jako je třeba Teach First, ačkoliv impaktový výzkum učitelské profese ukazuje, že dobrým se stává učitel až po 8-10 letech praxe, během níž má dostatečnou podporu a možnost učit se na základě evaluace výsledků své práce.
Teach First a podobné iniciativy jsou hašení požáru, nikoliv dlouhodobá koncepce napravující stav, kdy učitelská profese není vyhledávána kvalitními středoškoláky, kteří by šli standardní trajektorií:
– všeobecné učitelské vzdělávání,
– magisterské učitelství s dlouhou reflektovanou učitelskou praxí, obhajobou práce o vzdělávání (vyučování a učení) ve škole,
– adaptační cyklus,
která umožňuje postupné, podporované formování učitelské osobnosti, přesvědčení i profesní zdatnosti. To je zatím stále mainstream, ten musíme podpořit, jinak se systém položí! Neučitelé ve školách jsou samozřejmě důležití, ale zákon č. 563 o pedagogických pracovnících již dnes umožňuje velmi flexibilní učitelské kariéry. Nač ho úplně zdevastovat?