Hledáme inspiraci pro rozvíjení matematické gramotnosti (nejen v matematice)

V důsledku nouzového stavu způsobeného pandemií viru covid-19 nebylo umožněno prezenční setkání. Tento fakt ovlivnil zaměření i formu 8. minikonference odborného panelu matematické gramotnosti.  

Akce si kladla za úkol najít odpověď na otázku, kde hledají učitelé inspiraci v době distanční výuky. Jedna z odpovědí byla, že se jedná o sdílení na sociálních sítích a využívání sdílené praxe. Na závěr akce se účastníci pokusili formulovat potřeby a doporučení učitelům při hledání inspirace.

Celý článek k minikonferenci najdete na stránce https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22795/HLEDAME-INSPIRACI-PRO-ROZVIJENI-MATEMATICKE-GRAMOTNOSTI-NEJEN-V%E2%80%AFMATEMATICE.html/.