Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Letní škola 2020

I letos pro nás projekt Podpora práce učitelů připravil letní školu. Přiznám se, že jsem ale tentokrát přijížděla s obavami. Místo tradičních workshopů nás totiž čekal obtížný úkol – připravit se školami workshopy na závěrečnou květnovou konferenci.

A tak jsme společně přemýšleli nad vybranými tématy škol, diskutovali nad jednotlivými gramotnostmi a uvažovali, jak nám při tom všem může pomoci kolegiální podpora. Od počátku jsme věděli, že nechceme naše budoucí účastníky konference nudit a že si tedy musejí na vlastní kůži zažít alespoň trochu z toho, co jsme my prožívali ve školách v průběhu tří let projektu. Běžely nám hlavou otázky vzájemné spolupráce při projektech, párové výuky, změn ŠVP, učitelského portfolia, bezpečnosti dětí na internetu, konkrétních čtenářských dovedností, připravovali jsme práci s Bee-Boty, robůtkem Tiem, 3D objekty a QR kódy, snažili se dopátrat spojovacích prvků výuky čtenářských strategií v mateřské a základní škole a hledali cestu dětí ke knihám. Nakonec jsem se nestačila divit, kolik témat a různých přístupů se tu objevilo.

Když jsme poslední den procházeli plakátky s osnovou workshopů a připisovali zpětnou vazbu, uvědomovali jsme si, že je za námi kus pořádné práce a spousta aha momentů. A to nejen na letní škole. Celou letní školu nás totiž provázel její hlavní motiv zahrady. Každý učitel, parťák nebo garant si představil v souvislosti se školou trochu něco jiného, ale možná si také představili, že naše školy byly zahradami, do kterých jsme seli semínka a které musíme dál zalévat a pečovat o ně, aby se z nich nakonec mohly v květnu těšit i školy jiné.