Projekt formativne.cz spouští databanku příkladů dobré praxe

Jedním z výstupů projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách je databanka příkladů dobré praxe zavádění postupů formativního hodnocení na 1. a 2. stupni ZŠ. Databanka materiálů formativního hodnocení je specifická svou rozmanitostí – a to jak v rovině obsahové a pokrytím široké oblasti vzdělávacích oblastí a stupňů vzdělávání (1. stupeň / 2.stupeň), tak v rovině zavádění široké škály postupů formativního hodnocení, které zkvalitňují učení žáků. Zjednodušeně se jedná o soubor materiálů v digitální podobě, které jsou využitelné a přenositelné pro využití dalšími učiteli. Jde například o výukové materiály, prezentace, studijní texty, studijní opory, vzory a příklady portfolií žáků a pedagogů či seznamy doporučené literatury.

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, vzniká online databanka příkladů dobré praxe jednotlivých metod, nástrojů a technik formativního hodnocení. Jedná se o soubor materiálů, které zachycují dobrou praxi učitelů základních škol.

Databanka nabídne mimo jiné videonahrávky z hodin (z prezenční i online výuky), pracovní listy, prezentace či fotografie výstupů žáků. Všechny materiály jsou doplněny komentářem učitele, který popisuje, jakým způsobem postup FH realizoval a zasazuje jednotlivé přílohy do jednotného kontextu. V závěrečné reflexi uvádí možná vylepšení a doporučení, jak s materiály pracovat.

Materiály databanky tvoří učitelé pod odborným vedením Karla Starého, Veroniky Laufkové, Terezy Krčmářové a Petry Vallin.

Věříme, že databanka bude inspirací všem učitelům (nejen) v České republice. K dispozici bude bezplatně na webu www.formativne.cz.

Projekt Zavádění formativního hodnocení má také naplánovanou závěrečnou aktivitu na 12. listopadu 2021 od 9.00, kdy proběhne online konference Učíme formativne.cz. Účast na konferenci je bezplatná, program a registraci najdete na www.formativne.cz/konference.

Projekt je financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212.