Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Poslední řádek tiskových a grafických materiálů dopsán

Účastníci E-learnigu na Metodickém portálu dopsali další kapitolu v kronice připravené výuky. „Dopsali“ doslova – v pátek 4. listopadu studenti se svým tutorem Pavlem Roubalem uzavřeli kurz Příprava digitálních textových a grafických materiálů.

Za osm týdnů trvání kurzu si jeho účastníci osvojili praktické dovednosti uplatnitelné nejen ve výuce a přípravě na ni, ale i v provozu školy a běžném životě. Byli jim představeny potřebné nástroje pro efektivní práci s počítačem a internetem jako jsou pravidla pro grafickou tvorbu textů, práci s obrázky a jejich editory nebo možnosti prezentace a sdílení informací.

Věříme, že kapitoly jejich práce s tiskovými a grafickými materiály nejsou dopsány. Kurz, za jehož absolvování si odnesli osvědčení, se jistě stane předmluvou pro jejich další práci ve světě informačních technologií.