Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Dotyková zařízení ve výuce zeměpisu aneb Česká republika v kapse

Česká republika je téma, které je nám velmi blízké a je zcela zásadní pro seznámení žáků se zemí, ve které žijí. V současné době se však České republice nevěnuje dostatek speciálních vzdělávacích aplikací, které by bylo možné využít. Jaké jiné aplikace tedy lze nalézt? Jakým způsobem s nimi můžeme pracovat? Nechte se inspirovat několika nápady k vybraným aplikacím a webovým nástrojům.

V současné době je na českém trhu nedostatek vhodných aplikací v českém jazyce (oproti trhu s aplikacemi v angličtině). Většina z nich navíc není určena ke vzdělávání, a pokud se objeví, lze je využít pouze k omezenému procvičování a žák zůstává na úrovni „zapamatovat si“. I proto učitel je a bude stěžejním tvůrcem vzdělávacího procesu, který u žáků rozvíjí analytické a tvůrčí schopnosti. Má navíc k dispozici také celou řadu aplikací, které nemají vlastní obsah. Jsou to nástroje vhodné pro přípravu materiálů, sdílení či zpětnou vazbu. Učitel díky nim může snadno získat představu o úrovni jednotlivých žáků, připravovat různorodé materiály, podporovat tvořivost a kritické myšlení žáků či vytvářet se žáky společné tematické blogy/online nástěnky.

Na úvod bych chtěla zmínit právě jeden z nástrojů, jehož součástí není žádný obsah. Ten buď již byl vytvořen, nebo si jej musíme vytvořit sami. QR kódy jsou stále častěji používaným způsobem pro zobrazení většího množství informací, fotografií, webové stránky či dotazníku prostřednictvím jednoho kódu. Mají tak široký potenciál v běžném životě a jsou zatím neobjeveným nástrojem ve vzdělávání. Ve všech předmětech se nám mohou hodit k zakódování výsledků ke konkrétnímu úkolu. Zajímavou funkci však plní v terénu. Na rozmístěných stanovištích lze QR kódy použít pro nasměrování k dalšímu stanovišti nebo tento kód může skrývat otázky, které je potřeba zodpovědět (např. prostřednictvím online formuláře Google Docs). Řada objektů a informačních panelů na turisticky zajímavých místech dnes prostřednictvím těchto kódů nabízí souhrn informací o daném místě konkrétnímu úkolu či poskytnuti dalších informací. I ty lze efektivně využít pro hledání konkrétních informací, případně mohou takovéto kódy vytvořit sami žáci pro zajímavá místa ve vašem okolí. Velkou nevýhodou při použití v terénu je však potřebné připojení na internet. Situaci lze v případě QR kódů s otázkami vyřešit tím, že si žáci kódy vyfotí a zodpoví je po návratu do školy, kde je k dispozici internetové připojení.

V obchodech s aplikacemi naleznete v současnosti například aplikaci Zeměpis (Google Play), která nabízí procvičování geografických pojmů na slepé mapě ČR. Je to jedna z mála vzdělávacích aplikací, které jsou určeny přímo českému uživateli. Stále však narůstá počet těch, které lze využít nejen pro cestování (např. Výletník) včetně aplikací konkrétních turistických destinací (např. Krkonoše, České Švýcarsko), ale které jsou vhodné také jako doplněk výuky. Lze je využít k orientaci v prostoru ve vztahu k turisticky atraktivním místům (např. památky v okolí Liberce), k plánování cest (zajímavá místa pro kamarády ze zahraničí, konkrétní pěší výlety), ke studiu krajiny na základě fotografií či k poznávání tradic, architektury, fauny a flóry.

Žáci se mohou prostřednictvím aplikací seznámit také s dopravní infrastrukturou. Celá řada aplikací nabízí možnost vyhledání dálkových či místních spojů. Vyhledávání v těchto aplikacích může sloužit ke zmapování hlavních dopravních cest. Pomáhá také zorientovat se v prostorovém rozmístění měst, pokud žáci například hledají města, která mohou snadno navštívit při cestě vlakem z Prahy do Brna. Podobně se mohou zorientovat i v městských částech větších měst. Je proto vhodné zmíněné aplikace využívat společně s tradičními pomůckami jakými jsou například atlasy a mapy. Zejména Mapy.cz nabízí velmi podrobné informace o celé České republice, obsahují také velmi kvalitní turistické mapy a popisy zajímavých míst v jednotlivých regionech.

Možnosti využití mobilních zařízení lze ukázat na tématu životního prostředí, které je zároveň součástí průřezového tématu. Nejen při procházení tohoto tématu je vhodné vytvořit společnou online nástěnku ke sdílení informací a novinek, které se týkají daného tématu. Je vhodné také využít zpravodajských aplikací (např. iDNES), díky nimž mohou žáci čerpat nové informace, které se daného tématu týkají. Mobilní zařízení mohou být využita zejména k práci v terénu. Úkolem může být zmapování určitého aspektu kvality životního prostředí ve vaší obci, např. hluková zátěž. Využít můžete v první řadě mapy Google Earth, do kterých zanesete místa pozorování. Žáci pak mohou v konkrétní časy naměřit hodnoty hluku v konkrétním místě např. pomocí SmartTools či jiné aplikace. Z naměřených hodnot lze vytvořit grafy (např. pomocí Simple graph maker), které srovnávají hladiny hluku na různých místech obce. Při řešení problémů v obci (např. černé skládky) můžete využít aplikaci ZmapujTo, která na základě vaší aktuální polohy a přiložené fotografie eviduje problémy po celé ČR a následně tato hlášení zasílá místní správě k řešení.

Některá větší města mají k dispozici obsáhlou nabídku map včetně těch, které zachycují aktuální stav životního prostředí (např. http://www.geoportalpraha.cz/). Takovéto mapy lze využít k hledání ideálního místa pro bydlení. Dle zadaných parametrů (čistota ovzduší, hladina hluku, dopravní dostupnost, vzdálenost od centra, zeleň atp.) mohou žáci navrhnout několik míst pro bydlení a označit je na mapě.

Může se nám zdát, že zeměpisné aplikace mají pouze jedno možné použití. Skutečností však je, že v kombinaci s jinými prostředky (ať už to jsou další aplikace nebo atlasy a knihy) je možné vytvořit celou řadu různorodých aktivit. Mobilní zařízení nám umožňují čerpat informace z internetových stránek, aplikací, elektronických knih a časopisů (např. Statistika a my od Českého statistického úřadu). Stejně tak nám nabízí nástroje pro opakování faktografických informací. Největší potenciál využití však mají nástroje pro analýzu, zpětnou vazbu a vlastní tvorbu žáků, díky nimž žáci mohou pracovat na společných projektech a rozvíjet své kompetence.

 

Příspěvek byl napsán v rámci projektu INTERES. CZ.1.07/1.3.00/51.0035.