DigiKoalice uspořádala workshop k efektivní kyberprevenci

V rámci „Online konference BEZPEČÍ NA SÍTI: Tvořme jej společně!“ uspořádala DigiKoalice ve spolupráci s kolegy z organizace Jules a Jim workshop na téma efektivní kyberprevence.

Na úvod setkání byly představeny aktivity DigiKoalice v oblasti bezpečného chování dětí online, a to zejména v souvislosti s aktivitou naší poradní skupiny ke kyberprevenci. Výsledkem práce poradní skupiny bude online Mapa kyberprevence, tedy mapa poskytovatelů preventivních programů pro oblast bezpečného chování dětí online, která by měla usnadnit školám orientaci v těchto programech a vybírat z těch, kteří se námi dotazovaným subjektům osvědčili.

Hlavní část workshopu proběhla pod vedením expertky a lektorky v oblasti (kyber)prevence Veroniky Kynclové z organizace Jules a Jim. Veronika nám ukázala, jak vypadá efektivní kyberprevence a jakou roli v ní hraje učitel či žák. Spolu s tím jsme se dozvěděli o pozitivních přínosech online světa. Své vystoupení uzavřela položením dvou otázek, které otevřely následnou panelovou diskusi:

  1. Kde škola mluví a může mluvit s rodiči o příležitostech technologií a rizikovém chování dětí online?
  2. Jak můžeme společně podpořit učitele ve škole v podpoře žáky při řešení otázek kyberprevence? Jak podpořit jejich společné naladění a spolupráci s třídními učiteli, s metodiky prevence, s ředitelem školy, s učiteli informatiky, ICT metodiky a správci sítě.

Panelové diskuse zúčastnili:

  • Veronika Kynclová
  • Hellen Holečková, vedoucí oddělení metodické podpory v oblasti poradenských služeb a ústavní péče, Národní pedagogický institut ČR
  • Petr Naske, manažer projektu Podpora práce učitelů (NPI ČR) a místopředseda Jednoty školských informatiků

O tom, co zaznělo v rámci panelové diskuse, se pak můžete dozvědět na záznamu workshopu, který najdete na našem kanále YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lDlaHZAcvTQ.

Akce se uskutečnila 16. dubna. Za přizvání na konferenci děkujeme Konsent, z.s.

*Dotazníkové šetření proběhlo mezi odbornou veřejností – členy poradní skupiny, oslovenými experty, krajskými školskými koordinátory prevence (KŠKP), metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách a již certifikovanými poskytovateli primární prevence.