Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

MÝM NÁRODŮM (UČITELŮM) !

Tak jako má president republiky svoji každoroční slavnostní chvíli po obědě na Nový rok, má podobnou příležitost ministr školství po ránu na 1. září. Zatímco projev presidenta k národu bývá očekáván se zájmem a napětím a je přenášen všemi televizními i rozhlasovými stanicemi, projev pro školáky a učitele a veřejnost má menší publicitu a docela se obávám, že vystoupení nového ministra školství Mgr. Josefa Dobeše prošel bez většího zájmu veřejnosti. Přesto byl ten letošní projev  zajímavý nejen svým obsahem, ale i příjemným a přesvědčivým přednesem. 

 

Tradice novoročních ministerských projevů v prvý den nového školního roku je předlouhá a já je pamatuji ještě ze svých školních let, kdy jsme je poslouchali ve třídě povinně ze školního rozhlasu. I jako učitel jsem v tomto rituálu našel pokračování. Většinou z nařízení ředitele, kterýž to měl na povel zase z odboru školství. Jako ředitel školy jsem s tím měl dokonce problém, protože v tradici mojí školy bylo ranní shromáždění všech žáků na sále Radnice, vzdálené kus cesty od školy. Museli jsme proto do 9 hodin, kdy projev začínal, shromáždit žáky, odvést je do sálu, tam shlédnout kulturní vystoupení školního pěveckého sboru, přednést zahajoval projev a vyslechnout projevy hostů. Pak rychle zpět do školy. Všechno bylo propočítáno na minuty, takže jsme stihli vyslechnout další projev z úst ministra ze školního rozhlasu už ve třídách. Je s podivem, že jsme to vždy stihli. Dnes ani nevím, jak jsme to tenkrát mohli všechno dokázat.

     Pak jsem byl na škole, kde nebyl školní rozhlas. Ale bez úvodního projevu ministra to samozřejmě nešlo, takže jsem si každý z domova povinně musel přinést tranzistorové rádio a projev v danou chvíli žákům pustit a vyslechnout z něj. Většina z těch několika desítek projevů, které jsem sám či se žáky vyslechl, ve mně nezanechala žádnou stopu a ani vzpomínku. Vystoupení byla očekávaná a fádní, s předem daným obsahem určeným žákům, učitelům, rodičům a ostatní veřejnosti.

      I ten letošní projev ministra Dobeše se od tohoto schématu nevychýlil. Ale možná proto, že ho pan ministr psal, jak sám uvádí na dovolené s rodinou u moře, byl v něčem jiný.  Byl viditelně osobní a upřímný. V úvodu zazněla přesvědčivá slova k prvňáčkům. Líbila se mi část, ve které poměrně vtipně apeloval na dospívající problémové žáky a vyzýval je ke kázni a respektování učitelů. Studenty mobilizoval k píli a pěstování vůle a pracovitosti. Úspěch takového snažení dokládal na hokejistovi Jaromíru Jágrovi a operní zpěvačce  Magdaléně Kožené. Učitele potěšil sliby lepšího finančního zajištění,. Na druhou stranu je ale vyzval k většímu úsilí při realizaci reformy školství. Upozornil je na nové momenty, které budou poměřovat úspěšnost práce každé školy i učitele, a to již od mateřské školy až po školy vysoké. Poměrně méně se vyjadřoval k rodičům a veřejnosti, ale i zde řekl to, co bylo potřeba říci. V závěru mně potěšil jeho zájem o postižené a hendikepované děti.

     Projev asi většinu těch kterým byl určen minul bez povšimnutí. Kdo si ho ale vyslechl pozorně, určitě nabyl dojmu, že k nim hovoří někdo informovaný, s dobrým přístupem ke své ministerské roli. Člověk, který má určitě dobrý  přístupem k lidem, na které svým vystoupením naléhavě  apeloval.

Díky pane ministře…